Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela Adoracji Świętego Krzyża

31.03.2019

Trzecia niedziela Wielkiego Postu poświęcona jest adoracji Życiodajnego Krzyża Pańskiego. Krzyż, który dla wielu przed Chrystusem był zgorszeniem i najgorszą formą kaźni, to dla chrześcijan stał się symbolem i oznaką zbawienia rodu ludzkiego. Gdyby nie krzyż nie byłoby zmartwychwstania, gdyby nie krzyż nie byłoby zbawienia człowieka. Poprzez krzyż, cierpienie, męczeństwo nastąpiło wybawienie ludzkości od gehenny. Jak pisze synaksarion: (…) w czasie czterdziestodniowego postu i my w pewien sposób jesteśmy krzyżowani, umartwiając żądze, i odczuwamy gorycz, trapiąc się i odczuwając brak sił, to i przedkładany jest nam czcigodny i życiodajny Krzyż jako dający ochłodę i umacniający nas...

Z doświadczenia Cerkwi wiemy że krzyż przepędza demony, jest źródłem uzdrowień, wierzący przez krzyż otrzymuje łaskę. Siła, która, działa poprzez krzyż nie jest jakąś autonomiczną siłą  przynależną do krzyża jako takiego. Przez krzyż działa siła Boża, Boża energia – taka jaka zawarta jest w imieniu Bożym. Modlitwa, kierowana do Krzyża Chrystusa, wznosi się ku Ukrzyżowanemu na nim Mesjaszowi. Tak więc siła wychodząca od Krzyża pochodzi od samego Chrystusa. Wszelaka pomoc i zbawienie, które otrzymujemy od Krzyża, ma swoje źródło w tym, że na Krzyżu był ukrzyżowany Jezus.

Modlitwa do krzyża świętego:

Niech powstanie Bóg, i rozproszą się Jego wrogowie, i niech pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą. Jak dym się rozwiewa, tak niech się rozwieją, jak wosk się rozpływa przy ogniu. Tak niech zginą szatani od oblicza miłujących Boga, Żegnających się znakiem krzyża świętego i z radością mówiących: Bądź pozdrowiony Życiodajny krzyżu Boży, który odpędzasz szatany mocą ukrzyżowanego na Tobie Boga naszego Jezusa Chrystusa, który zstąpił do piekła, podeptał moc szatańską i dał nam Ciebie, krzyż Twój czcigodny, na odpędzenie wszelkiego nieprzyjaciela. O czcigodny i Życiodajny krzyżu Boży, pomagaj mi z Najświętszą Władczynią, Dziewicą Bogurodzicą, i wszystkimi świętymi na wieki. Amen.

O Zmartwychwstaniu mówi się w kontekście śmierci Chrystusa na  krzyżu. Św. Jan Złotousty w kazaniu na Paschę mówi: Niech nikt nie lęka się śmierci, wybawiła nas bowiem śmierć Zbawiciela. Wygasił ją Ten, który był przez nią trzymany. Ujarzmił piekło Ten, który zstąpił do piekła. Zgorzkniało piekło, skosztowawszy ciała Jego. (…) Gdzie więc, o śmierci, jest twój oścień? Gdzie twe, piekło, zwycięstwo? Zmartwychwstał Chrystus – tyś zostało zrzucone. Zmartwychwstał Chrystus – i upadły demony. Zmartwychwstał Chrystus – i weselą się aniołowie. Zmartwychwstał Chrystus – i życie święci swą pełnię. Zmartwychwstał Chrystus – nikt martwy nie pozostał w grobie. (…)

Krzyż obecny jest również w Paschalnym nabożeństwie. Duchowny rozpoczynając jutrznię paschalną trzyma w ręku Krzyż z trzema świecami i kadzielnicę, czyni znak krzyża i wygłasza  Chwała Świętej i Współistotnej, i życiodajnej, i Niepodzielnej Trójcy, w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków.  Widzimy, że krzyż wpisuje się w tajemnicę Trójcy Świętej. Następnie  krzyżem otwiera drzwi świątyni, które w tym momencie symbolizują wrota do Raju. Rozpoczynając św. Liturgię wygłasza Błogosławione królestwo Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków jednocześnie czyni znak krzyża Świętą Ewangelią nad Prestołem. Po Kanonie Eucharystycznym jest wezwanie Szczególnie za Najświętszą, Przeczystą, Przebłogosławioną, pełną chwały Władczynie naszą Bogurodzicę i zawsze Dziewicę Marię  w tym czasie też kadzielnicą czyni znak krzyża. Na zakończenie św. Liturgii Albowiem Ty jesteś uświęceniem naszym, i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków w tym czasie podobnie jak na początku Św. Liturgii bierze Św. Ewangelię i czyni znak krzyża.

W tą wioseną już niedzielę, pierwszą Św. Liturgię dedykowaną dla dzieci i młodzieży, o godzinie 8:30 w dolnej świątyni celebrował ks. Paweł Korobeinikov, ks. Gienadij Korobeinikov, ks. Dawid Romanowicz, ks. d. Łukasz Leonkiewicz oraz ks. d. Andrei Enachi. Kazanie wygłosił ks. Paweł, a chórem dyrygował tradycyjnie psalmista Bogdan Kuźmiuk.

Nabożeństwu w górnej świątyni o godzinie 10:00 przewodniczył proboszcz naszej parafii ks. Adam Misijuk, a pomagali mu: ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. protodiakon Jerzy Dmitruk oraz ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski. W trakcie Świętej Liturgii List Apostolski przeczytał lektor Andrzej Trofimiuk. Po przeczytaniu przez ks. protodiakona Jerzego Dmitruka fragmentu Świętej Ewangelii kazanie wygłosił ks. prot. Piotr Rajecki.

Na zapriczastnom ks. Adam opowiedział o bieżących sprawach oraz nadchodzących wydarzeniach związanych z życiem naszej parafii. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Po lekcjach religii w dolnej świątyni odbył się molebien' w intencji naszych podopiecznych, którzy w niedługim czasie zmierzą się w swych szkołach z egzaminem gimnazjalnym.

śk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, lek. Marcin Bielawski, Łukasz Charlak

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl