Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Spotkanie seniorów

05.04.2019

Dnia 03.04.2019r. w naszej parafii odbyło się kolejne spotkanie seniorów. Po Liturgii uprzednio poświęconych Darów i molebnie, spotkaliśmy się w domu parafialnym.

Nasze zajęcia rozpoczęliśmy wspólną modlitwą. Następnie nasza prelegentka p. Anna Stano,historyk sztuki, opowiadała nam o duchowości i kulturze Rusi. Głęboki wpływ na  rozwój miało zafascynowanie ówczesnych ludzi życiem duchowym. Dowiedzieliśmy się również o wielu zabytkach kultury duchowej jak i materialnej które przetrwały do naszych czasów.

W drugiej części, siostra Eugenia Florczak poprowadziła warsztaty językowe. Czytała duchowe rady archimandryty Joanna Kriestjankina, a wszyscy słuchacze aktywnie uczestniczyli w tłumaczeniu tego tekstu na język polski oraz  w wyjaśnianiu pewnych kwestii  z pomocą ks. Piotra Rajeckiego.

W końcowej części spotkania , siostra Halina Pajuk, przeczytała kilka refleksyjnych, bardzo nastrojowych wierszy autorstwa Pawła Kataszczenko.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą.

Eugenia Florczak

zdjęcia: ks. prot. Piotr Rajecki

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl