Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Święto Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i św. Jana Klimaka w naszej parafii + VIDEO

08.04.2019

W dniu 25.03/07.04 Kościół prawosławny obchodzi święto Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jest to jedno z dwunastu wielkich świąt i bezpośrednio związane jest z Bożym Narodzeniem, bowiem od tego dnia rozpoczyna się zbawczy proces wcielenia Syna Bożego. „Dziś rozpoczyna się nasze zbawienie…” – głoszą słowa troparionu świątecznego, sugerując wierzącym, że moment Zwiastowania NMP jest fundamentalną dla naszego losu chwilą w historii. Tego dnia wola boska, głoszona przez archanioła Gabriela, jest przyjmowana i uzgadniana z wolą człowieka – w osobie Najświętszej Bogurodzicy. Od tej chwili na ziemi odradzać się zaczyna rajskie Bogoczłowieczeństwo, które jest dobrą nowiną dla każdego człowieka.

W tym roku święto Zwiastowania Najświętszej Marii Panny wypadło w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, która poświęcona jest pamięci św. Jana Klimaka, patrona naszej cerkwi. Św. Jan jest postacią, o której niewiele wiemy. Żył na przełomie VI i VII wieku, mając szesnaście lat udał się na Górę Synaj, gdzie początkowo prowadził życie półpustelnicze pod okiem doświadczonego mnicha aby Martyriusza. Następnie w wieku około dwudziestu lat postanowił wzmocnić swoje praktyki ascetyczne, rozpoczynając życie pustelnicze w grocie u podnóża Góry Synaj. Żył w samotności, jednak nie stronił od ludzi potrzebujących duchowej porady i otuchy – odwiedzał inne klasztory, dzieląc się z mnichami swoim doświadczeniem, oraz przyjmował osoby szukające kierownictwa duchowego. Po czterdziestu latach został wybrany igumenem wielkiego klasztoru na Górze Synaj. To właśnie w tym czasie powstało najważniejsze jego dzieło „Drabina”, które jest swoistym podręcznikiem życia duchowego albo, posługując się słowami św. Jana, „szkicem i zarysem drogi ku doskonałości”. Pod koniec życia św. Jan, tęskniąc za życiem pustelniczym, przekazał kierowanie klasztorem rodzonemu bratu, który także był mnichem w klasztorze Gorejącego Krzewu, i udał się do pustelni, gdzie zmarł po 650 r.

Św. Jan Klimak jest patronem naszej cerkwi, dlatego corocznie w czwartą niedzielę Wielkiego Postu obchodzimy święto parafialne, które tym razem wypadło w tym samym dniu, co święto Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Świąteczne nabożeństwa rozpoczęły się w sobotni wieczór, kiedy to parafialne duchowieństwo wraz z ks. Michałem Dmitrukiem z Wołomina odprawiło całonocne czuwanie, wprowadzające poprzez teksty liturgiczne i hymny w tematykę święta. W sam dzień święta Liturgii Świętej przewodniczył Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa, któremu asystowało parafialne duchowieństwo i przybyły z sąsiedniej parafii ks. Andrzej Lewczak.

W przepięknym słowie skierowanym do licznie zgromadzonych w świątyni wiernych Jego Eminencja zwrócił uwagę na współbrzmienie tych dwóch świąt, które w niedzielę obchodziliśmy. „Zwiastowanie Najświętszej Bogurodzicy nadaje sens naszemu życiu” - głosił metropolita, – a „życie ma wiele szczebli, jak drabina”. „Rozpoczyna się ono od wiary, a kończy na miłości, która wszystko zwycięża. Po drodze zaś od wiary do miłości każdy musi nauczyć się wstrzemięźliwości, wstrzemięźliwości od tego, co przeszkadza nam w drodze do miłości. Każdy, kto prawidłowo zrozumie i nauczy się miłości będzie mógł w pełni realizować słowa św. Augustyna – „Kochaj i rób, co chcesz!”. Każdy, kto zrozumie miłość, ujrzy w niej sens i moc życiową. To jest właśnie sens dzisiejszego święta” – mówił nasz zwierzchnik. „Tego uczy nas dziś Matka Boża, która jest najdoskonalszym przykładem człowieka wiary oraz św. Jan Klimak, w życiu którego wiara czyniła cuda i który uczył w swej „Drabinie” o konieczności zdobywania łaski bożej. Zarówno  Bogurodzica, jak i Jan Klimak pouczają nas dziś o bogoobszczeniju”. Nie ukrywając wzruszenia, metropolita Sawa zwrócił się bezpośrednio do wiernych mówiąc, że „to święto parafialne nas dziś tu zebrało. Tu, na miejscu spoczynku naszych przodków – metropolitów, kapłanów, wiernych, dzieci z sierocińca prawosławnego, niewinnie zabite podczas ostatniej wojny. To wszystko powinno nas zmusić do refleksji nad tym, że wiara i miłość uczą nas zdrowego i prawdziwego świadectwa, a świadectwo to jest konieczne, by nie dać szatanowi powodów do radości. Naszym zadaniem jest pamiętać o naszym duchowym bogactwie, które najpierw nas, a potem innych powinno oczarować po to, by świat był zdrowy i bardziej boski”.

Podczas liturgii metropolita Sawa w imieniu Świętego Synodu Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego nagrodził proboszcza wolskiej parafii ks. Adama Misijuka prawem noszenia mitry, co jest najwyższym odznaczeniem cerkiewnym. Nagrodę w postaci skufii otrzymał także wikariusz parafii ks. Dawid Romanowicz. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny prowadzony przez prof. Włodzimierza Wołosiuka, który swym śpiewem godnie uczcił święto ku czci Bogurodzicy i św. Jana. Na szczególną uwagę zasługują wspaniale wykonane „Iże Chieruwimy” i „Miłost’ mira”. Nabożeństwo zakończyło się uroczystym odśpiewaniem „Mnogaja leta” metropolicie, duchowieństwu i parafianom.

Podczas uroczystości liturgicznych licznie zgromadzili się również nasi parafianie, którzy swoimi modlitwami wypełnili świątynne mury i z tego dnia uczynili wielkie parafialne wydarzenie. Podczas uroczystości obecni byli: J. E. Ambasador Serbii Nikola Zurovac, J. E. Ambasador Mołdawii Iurie Bodrug oraz J. E. Ambasador Grecji p. Evangelos Tsaoussis, który w trakcie liturgii odczytał w języku greckim Symbol Wiary. Wszystkim za tak liczne przybycie dziękujemy i raz jeszcze pozdrawiamy!

Relacja video

ks. d. Łukasz Leonkiewicz

zdjęcia: Łukasz Troc

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl