Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Rekolekcje parafialne. V Niedziela Wielkiego Postu - świętej Marii z Egiptu

14.04.2019

Piąta, a zarazem ostatnia już niedziela Wielkiego Postu, która w bieżącym roku wypadła na słoneczny dzień 14 kwietnia, jest poświęcona pamięci świętej żyjącej w V wieku - Marii Egipcjanki, która poprzez swój duchowy trud stała się wzorem prawdziwej pokuty i szczerej skruchy za swoje grzechy. Poprzez wspomnienie Św. Marii Egipcjanki Matka Cerkiew po raz kolejny zachęca nas wszystkich do duchowego wysiłku, zwłaszcza przed zbliżającym się okresem Wielkiego Tygodnia.

Jak co roku, właśnie w tę niedzielę, wierni naszej parafii uczestniczyli w gowieniju (rekolekcjach) przed Świętem Paschy Chrystusowej. Rekolekcje tradycyjnie, rozpoczęły się w sobotę (13 kwietnia), o godzinie 16:00, od wysłuchania modlitw przed przystąpieniem do sakramentu spowiedzi. Po wysłuchaniu modlitw ks. prot. Tomasz Stempa skierował do przybyłych wiernych słowo pouczenia. O godz. 17:00 wsienoszcznoje bdienije rozpoczął ks. Dawid Romanowicz, w asyście ks. protodiakon Jerzy Dmitruk, ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski oraz ks. d. Łukasz Leonkiewicz. W trakcie nabożeństwa wieczornego wierni przystępowali do sakramentu św. spowiedzi. Spowiadali: ks. proboszcz mitrat Adam Misijuk, ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. prot. Tomasz Stempa, ks. Michał Dmitruk oraz ks. Paweł Korobeinikov. Po zakończeniu nabożeństwa ks. Adam odczytał modlitwy przygotowawcze przed przyjęciem Św. Eucharystii.

W niedzielę, 14 kwietnia, sprawowane były dwie Św. Liturgie: poranną, dedykowaną dla dzieci i młodzieży, o godzinie 8:30 w dolnej świątyni sprawowali wspólnie ks. Paweł Korobeinikov oraz ks. Dawid Romanowicz, w asyście diakonów: Łukasza Leonkeiwicza i Andreia Enachi. W czasie nabożeństwa śpiewał chór pod kierownictwem psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

Nabożeństwu w górnej świątyni o godzinie 10:00 przewodniczył ks. proboszcz Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego. Podczas Świętej Liturgii List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Hebrajczyków (Hbr 9, 11-14) został przeczytany przez lektora Andrzeja Trofimiuka, zaś dwa fragmenty Świętej Ewangelii – pierwszy, przeznaczony na tę niedzielę, o prośbie synów Zebedeusza (Mk 10, 32- 45), oraz drugi - poświęcony swiętej Marii Egipcjance (Łk 7, 36-50), odczytał ks. protodiakon Jerzy Dmitruk. Następnie pouczające kazanie wygłosił ks. Adam.

Na zapriczastnom ks. Adam opowiedział o najważniejszych bieżących sprawach oraz nadchodzących wydarzeniach związanych z życiem naszej wolskiej parafii.

Po zakończeniu nabożeństwa ks. Proboszcz podziękował wszystkim obecnym za wspólną modlitwę oraz pozdrowił wszystkich, którzy przystapili tego dnia do Św. Eucharystii.

Przy ucałowaniu Krzyża zostały odczytane modlitwy dziękczynne po przyjęciu Św. Eucharystii.

Trwa akcja zbierania środków na rzecz remontu na portalu pomagam.pl/cerkiew. Patronat nad zbiórką objęło Stowarzyszenie Wierni Tradycji Pokoleń.

śk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, Włodzimierz Misijuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl