Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Majowe spotkanie seniorów

08.05.2019

8 maja 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie seniorów w naszej wolskiej parafii. Rozpoczęło się o godz.9.00. Świętą Liturgią celebrował ks. prot. Piotr Rajecki, a ks. diakon Łukasz Leonkiewicz śpiewał i dyrygował chórem seniorów.

Po molebnie, wraz z naszym opiekunem ks. Piotrem udaliśmy się do domu parafialnego i tam po wspólnej modlitwie odbyła się druga część spotkania. Trzy nasze koleżanki Halina, Raisa i Eugenia obchodziły urodziny, więc złożyliśmy im najserdeczniejsze życzenia, wręczyliśmy kwiaty i zaśpiewaliśmy „mnogaja leta”. Poczęstowały nas kawą, herbatą i ciastem.

Ks. prot. Andrzej Baczyński wygłosił wykład na temat „ Pascha – świętem świąt”. Ojciec Andrzej omówił niedziele poprzedzające Święto Paschy. Scharakteryzował także wydarzenia, które miały miejsce w Ziemi Świętej, opisywane przez Ewangelistów.

 Trzeciego dnia, po złożeniu do grobu ciała Chrystusa, niektóre z niewiast (mironosicy – były wśród nich Maria, Salomea i Joanna) o poranku udały się do Grobu Pańskiego, ażeby zanieść tam wonności (miro), przeznaczone na namaszczenie najświętszego ciała Jezusowego. Zbliżywszy się, dostrzegły, że wielki kamień, którym zagrodzono wejście do grobu, został odsunięty, a sam grób jest pusty.

 Ujrzały też Anioła Pańskiego na skale, roztaczającego blask, niczym błyskawica, w szatach białych jak śnieg. Na ten widok niewiasty ogarnął lęk. Lecz anioł rzekł: Nie bójcie się wiem bowiem , że szukacie Jezusa ukrzyżowanego , Nie ma Go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Z bojaźnią i wielką radością niewiasty podążały, aby obwieścić Apostołom, to co ujrzały.

...A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł : Bądźcie pozdrowione! One zaś podeszły , objęły Go za nogi i złożyły Mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus : Nie bójcie się ! Idźcie i oznajmijcie braciom Moim, aby przyszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. I jak niegdyś, ujrzeli Jezusa uczniowie Jego.

Znaczenie Paschy pośród świąt prawosławnych jest wyjątkowe, ponieważ jest wydarzeniem nie dającym się porównać z jakimkolwiek innym. Nie zalicza się Jej nawet do 12 „ głównych” – tzw. dwunadiesiatych, ani też do grupy „ wielkich” świąt prawosławnych. Jest często – i słusznie – nazywana „ Świętem Świąt”

 W tym roku już po raz 10 był przywieziony z Ziemi Świętej do naszej cerkwi Święty Ogień, który jest niepodważalnym dowodem Zmartwychwstania Chrystusa i obecności łaski Ducha Świętego w Cerkwi Prawosławnej.

Po wykładzie mieliśmy jeszcze warsztaty językowe i obejrzeliśmy film „Cuda na Paschę.”

Spotkanie zakończono modlitwą.

Eugenia Florczak

zdjęcia: ks. prot. Piotr Rajecki, lek. Marcin Bielawski

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl