Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela III po Wielkanocy. Śww. Niewiast Niosących Wonności

12.05.2019

Na dzień 12. maja w tym roku przypadła Niedziela III po Wielkanocy, która poświęcona jest świętym Niewiastom Niosącym Wonności (Żenam-Mironosicam), św. Józefowi z Arymatei oraz św. Nikodemowi. Niedziela ta jest liturgicznym wspomnieniem niewiast, które wczesnym rankiem w pośpiechu udały się do Grobu Pańskiego, aby wonnymi i drogocennymi olejami namaścić Ciało Chrystusa. Owe niewiasty szły pełne obaw, zastanawiały się … kto odwali nam kamień od grobu … nie wiedziały, a nawet nie oczekiwały, że gdy dojdą na miejsce spotka je tam wielka nagorda. Im jako pierwszym Anioł obwieścił o Zmartwychwstaniu Chrystusa. To właśnie te kobiety jako pierwsze głosiły również radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego też nie bez powodu dzisiejsza niedziela nazywana jest prawosławnym dniem kobiet.

W tym zaiste radosnym dniu sprawowane były naturalnie dwie Św. Liturgie: poranną, dedykowaną dla dzieci i młodzieży, o godzinie 8:30 w dolnej świątyni sprawowali wspólnie ks. Paweł Korobeinikov oraz ks. Dawid Romanowicz, w asyście ojca diakona Łukasza Leonkeiwicza. W czasie nabożeństwa śpiewał chór pod kierownictwem psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

Przed odczytaniem ogłoszeń parafialnych ks. Paweł pozdrowił i pogratulował, podopiecznemu naszego Punktu Katechaetyczengo, Mateuszowi Cywoniukowi zajęcia 1. miejsca, w swojej kategorii wiekowej, w konkursie plastycznym "Obrazy usłyszane w Cerkwi" organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

Nabożeństwu w górnej świątyni o godzinie 10:00 ks. prot. Piotr Kosiński, w asyście  ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego oraz ks. d. Andreia Enachi. Podczas Świętej Liturgii List Apostolski został przeczytany przez diakona Andrzeja, zaś Ewangelię odczytał ks. prot. Piotr Kosiński, po której wygłosił homilię.

Rozpoczęliśmy w tym tygodniu drugi etap prac remontowych naszej świątyni. Trwa akcja zbierania środków na rzecz remontu na portalu pomagam.pl/cerkiew. Patronat nad zbiórką objęło Stowarzyszenie Wierni Tradycji Pokoleń.

Przy całowaniu krzyża duchowni pozdrawiali wszystkie kobiety z ich świętem oraz rozdawali kwiaty.

śk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, Łukasz Charlak

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl