Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 9:00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela VII po Wielkanocy. Świętych Ojców I Soboru Powszechnego

10.06.2019

Dzisiaj w siódmą niedzielę po święcie Paschy, świętujemy wspomnienie Pierwszego Soboru, który odbył się w Nicei, a to z następującego powodu. Ponieważ Pan Jezus Chrystus poniósłszy nasze ciało w niewypowiedziany sposób spełnił cały zamysł o nas i powrócił do Tronu Ojca, to święci mężowie pragnąc okazać, że Syn Boży zaprawdę stał się Człowiekiem, że doskonały Człowiek i równocześnie Bóg wzniósł się i zasiadł po prawicy Majestatu Ojca na wysokościach, i że to zgromadzenie świętych ojców takim Jego ogłosiwszy i wyznawszy mającym wspólną istotę z Ojcem, i czczonym z Nim w równości, ustanowili po chwalebnym Wniebowstąpieniu dzisiejsze święto, jak gdyby poszerzając tym samym zgromadzenie tych Ojców, to nauczających: w ciele wstępującego do nieba Boga prawdziwego i w ciele doskonałego Człowieka. Sobór ten odbył się za rządów cesarza Konstantyna Wielkiego, w dwudziestym roku jego rządów. Po ustaniu prześladowań rządził on najpierw w Rzymie, a potem w 5838 roku od stworzenia świata zbudował najszczęśliwsze miasto, nazwane jego imieniem.

Wtedy to zaczęły się wydarzenia związane z Ariuszem. Ariusz pochodził z Libii. Przybywszy do Aleksandrii, został wyświęcony na diakona przez świętego męczennika Piotra Aleksandryjskiego i zaczął od tego czasu, jakoby przeciwstawiając się niegodnemu Sabeliuszowi – który głosił, że w Bóstwie jest jedna Osoba czyli Hipostaza i ono niekiedy jest Ojcem, niekiedy Synem, niekiedy Duchem Świętym – bluźnić Synowi Bożemu, ogłaszając Go stworzeniem, stworzonym z nicości i dalekim od godności Bożej, a Mądrością i Słowem Bożym nazywanym w sensie przenośnym.

Spośród tych świętych Ojców było dwustu trzydziestu dwóch biskupów oraz osiemdziesięciu sześciu kapłanów, diakonów i mnichów, czyli razem trzystu osiemnastu mężów.

Wygłoszono wszystkie oskarżenia przeciwko Ariuszowi i on wraz ze wszystkimi swoimi zwolennikami został poddany anatemie, natomiast Słowo Boże ogłoszone zostało przez świętych Ojców współistotnym, równym i współprzedwiecznym Ojcu. Ojcowie ułożyli także Święty Symbol Wiary, doprowadziwszy go do słów: „I w Ducha Świętego”. Dalszą część uzupełnił Drugi Sobór. Poza tym pierwszy sobór ustalił świętowanie Paschy, kiedy i jak należy ją sprawować i nie razem z Żydami, jak było poprzednio w zwyczaju. Ojcowie opracowali także dwadzieścia kanonów, odnoszących się do życia Kościoła. Święty Symbol Wiary później wielki i równy apostołom Konstantyn zatwierdził podpisem napisanym purpurą.

Pierwszą Liturgie św. o godzinie 8:30 w dolnej świątyni sprawował ks. Paweł Korobeinikov w asyście ks. Dawida Romanowicza oraz diakonów: Łukasza Leonkiewicza i Andrzeja Enachi. Fragment z Dziejów Apostolskich przeczytał lek. Marcin Bielawski. Perykopę ewangeliczną odczytał ks. Łukasz, homilię wygłosił ks. Paweł, jak również zapoznał wiernych z ogłoszeniami parafialnymi i planem nabożeństw na nadchodzący tydzień. Chórem dyrygował lek. Bogdan Kuźmiuk.

Nabożeństwu w górnej świątyni o godzinie 10:00 przewodniczył ks. prot. Piotr Kosiński w asyście ks. prot. Piotra Rajeckiego, protodiakonów: Jerzego Dmitruka i Marka Zyc-Zyckowskiego. Podczas Liturgii św. List Apostolski odczytał lektor Andrzej Trofimiuk, zaś Ewangelię Niedzieli protodiakon Jerzy Dmitruk. Homilię wygłosił ks. Kosiński. Chórem dyrygował prof. Włodzimierz Wołosiuk.

Trwają prace remontowe głównej kopuły wolskiej świątyni. Akcja zbierania środków na rzecz remontu prowadzona jest również na portalu pomagam.pl/cerkiew. Patronat nad zbiórką objęło Stowarzyszenie Wierni Tradycji Pokoleń – powiedział m.in. w ogłoszeniach parafialnych ks. Piotr Kosiński.

xpk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, lek. Daniel Gryko, lek. Andrzej Trofimiuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl