Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
(20. września 2020 r.)
 
8:00 -  dolna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Święto proroka Eliasza

02.08.2019

Anioł w ciele, fundament proroków, drugi poprzednik przyjścia Chrystusa, chwalebny Eliasz, posyłający z nieba Elizeuszowi łaskę, oddala choroby i oczyszcza trąd, przeto i swoim czcicielom posyła uzdrowienia. Troparion, ton 4

Prorok Eliasz  jest jednym z proroków Starego Testamentu. Jego imię tłumaczy się: „Bogiem jest Jahwe”, „moim Bogiem jest Jahwe”, „twierdza Pańska”.

2 sierpnia przypada święto parafialne dolnego ołtarza poświęconego św. prorokowi Eliaszowi i błogosławionemu Hieronimowi ze Strydonu.

Obchody rozpoczęły się w przeddzień nabożeństwem całonocnego czuwania połączonego z akatystem ku czci pror. Eliasza, któremu przewodniczył ks. proboszcz Adam Misijuk w asyście duchownych wolskiej parafii.

W dzień święta, Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma przewodniczył ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz – proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Płocku w asyście proboszcza wolskiej parafii – ks. mitrata Adama Misijuka, ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. Michała Dmitruka – proboszcza Parafii pw. św. app. Piotra i Pawła w Wołominie, ks. Pawła Korobeinikov, ks. Dawida Romanowicza, protodiakona Jerzego Dmitruka, diakona Łukasza Leonkiewicza oraz protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego. Homilię wygłosił ks. Paweł a chórem dyrygował prof. Włodzimierz Wołosiuk. Po Liturgii miało miejsce uwielbienie świętego proroka przed jego ikoną.

Na zakończenie ze słowami pozdrowień zwrócił się ks. proboszcz Adam Misijuk do wszystkich solenizantów w osobie księdza Eliasza, życząc obfitości łask Bożych i niezachwianej postawy wiary w życiu religijnym na co dzień – wzorem Patrona dzisiejszego dnia – proroka Eliasza. Rozbrzmiało Mnogaja leta, a główny solenizant otrzymał kwiaty i okolicznościowy upominek.

Wszyscy wierni udali się do domu parafialnego na wspólny świąteczny poczęstunek.

xpk

zdjęcia fresków: Dymitr Miłowanow

zdjęcia: ks. prot. Adam Misijuk, ks. Dawid Romanowicz, Włodzimierz Misijuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl