Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
(20. września 2020 r.)
 
8:00 -  dolna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela VIII po Pięćdziesiątnicy

12.08.2019

Narracja dzisiejszej perykopy ewangelicznej opowiada o cudzie rozmnożenia chleba. Odsłania serce Jezusa, które jest pełne dobroci i miłosierdzia.

Na widok ludzi cierpiących Jezus "lituje się". Słowo litość oznacza wzruszenie. Jezus jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się nie tylko o sprawy ducha, ale również o ciało, o sprawy bytowe, społeczne. Wy dajcie im jeść! - mówi do uczniów. Jest to inny, nowy sposób powołania uczniów. Nie wystarczy być z Jezusem i przyglądać się temu, co czyni Jezus, być Jego wielbicielem. On chce ludzi, którzy starają się żyć Jego słowami. Nie wystarczy również ewangelizacja słowna. O wiele ważniejsza jest umiejętność naśladowania Jezusa w działaniu, w czynie, w miłości: nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą (1 J 3, 18).

Rozmnożenie chleba jest zapowiedzią ustanowienia Eucharystii. Zanim Jezus rozmnoży chleb, spogląda w niebo, zwraca się do Ojca w modlitwie błogosławieństwa i dziękczynienia. Z wdzięcznością kojarzy się zwykle sytuacja dostatku, obfitości darów, zadowolenia. Jezus dziękuje Ojcu w sytuacji przeciwnej, a więc w sytuacji braku, głodu, dysproporcji pomiędzy środkami, jakimi rozporządza a potrzebami. I poprzez taką postawę dociera do źródła wszelkiego dobra. Otwiera drogę Bożej hojności.

Pierwsza Liturgia św. była odprawiona o godz. 8.30, a przewodniczył jej ks. Paweł Korobeinikov, który wygłosił także homilię w asyście ks. Dawida Romanowicza i diakona Andrzeja Enachi. Chórem dyrygował i Lekcję apostolską odczytał lek. Bogdan Kuźmiuk.

Głównej Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma przewodniczył proboszcz parafii - ks. mitrat Adam Misijuk w asyście ks. prot. Piotra Kosińskiego oraz diakona Łukasza Leonkiewicza i protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego. Homilię wygłosił ks. Adam. Lekcję apostolską przeczytał lek. Andrzej Trofimiuk, a chórem dyrygował prof. Włodzimierz Wołosiuk.

Po Liturgii miało miejsce wielbienie świętych męczenników chełmskich i podlaskich przed relikwiarzem św. Bazylego Martysza.

Na zakończenie ks. proboszcz Adam Misijuk przedstawił program nabożeństw i przybliżył postęp prac remontowych cerkwi.

xpk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, Włodzimierz Misijuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl