Nabożeństwa

Święta Liturgia
Codziennie - 9:00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Z przebiegu prac remontowych w sierpniu

29.08.2019

W tym miesiącu zakończono renowację sztukaterii, uzupełniono większość brakujących płytek na elewacji. Położono nowe fugi pomiędzy płytkami na całej remontowanej powierzchni tamburu. Wymieniono wszystkie spróchniałe belki konstrukcyjne w kopule. Ukończono tynkowanie wnętrza tamburu. Dostawiono jeszcze 3 piętra rusztowań wokół krzyża by wykonać jego konserwację i złocenie.

Odbyły się dwie komisje z pracownikami z Urzędu WMKZ w sprawie ostatecznego wyboru koloru farby która pokryje sztukaterie. Zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków na podstawie przeprowadzonych ekspertyz starych warstw farb na elewacji musieliśmy wybrać kolor najbliższy do oryginalnego. Oczyszczono zabezpieczono całą więźbę dachową kopuły. 

Z głębi serca dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazane ofiary.

Bóg zapłać! Spasi Hospodi!

 

Przed nami jeszcze wiele pracy prosimy o wsparcie remontu.

sp

fot. ks. Adam

galeria zdjęć mc sierpień

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl