Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 9:00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Prace konserwatorskie związane z transferem fresku autorstwa Jerzego Nowosielskiego w dolnej cerkwi odebrane przez WMKZ

05.09.2019

Z radością informujemy, iż Urząd Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków odebrał prace konserwatorskie  związane z transferem fresku autorstwa Jerzego Nowosielskiego w dolnej cerkwi pw. Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. W protokole odbioru prac  zapisano min. …wszystkie prace wykonano prawidłowo zgodnie ze sztuką konserwatorską…

Celem przeprowadzonych prac konserwatorskich było translokacja fresku Spotkanie Pańskie i Wprowadzenie do Świątyni Najświętszej Bogurodzicy Marii, co pozwoliło przywrócić pierwotny układ architektoniczny (nawy na planie krzyża) w dolnej cerkwi.

Transfer wykonano metodą stacco a massello, która polega na przeniesieniu malowidła wraz z fragmentem ściany. Zdecydowano się na nią ze względu na najmniejszą inwazyjność w malowidło. Inne metody wiązałyby się z koniecznością podziału oryginalnego malowidła. 

Przemieszczono tylko fragment muru znajdujący się bezpośrednio za malowidłem. Położoną poniżej podstawę zrekonstruowano z utworzeniem wnęk o charakterze użytkowym.

Malowidło poddano kompleksowym działaniom konserwatorskim mającym na celu przywrócenie walorów estetycznych i właściwości technicznych.

ks. Adam

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl