Nabożeństwa

Święta Liturgia
Codziennie - 9:00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.

Wieczernia

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK 17:00

Akatysty

ŚRODA i PIĄTEK 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Pierwsze spotkanie seniorów po wakacjach

06.09.2019

Dnia 04-09-2019 odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie seniorów naszej parafii, które rozpoczęło się Liturgią o godzinie 9.00 celebrowaną przez ks. Piotra Rajeckiego. Śpiewał chór seniorów pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka.  Został też odprawiony molebień w intencji pomyślności w nadchodzącym roku akademickim. Nabożeństwo odbywało się w dolnej świątyni naszej parafii, której patronami są św. prorok Eliasz oraz św. Hieronim ze Strydonu.

Następnie zgromadzeni przeszli do świetlicy parafialnej, gdzie została omówiona  organizacja oraz tematyka zajęć w nadchodzącym roku 2019/2020. Seniorzy wymienili się też swoimi opowieściami o miejscach, w których spędzili wakacje.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na nasze najbliższe spotkanie, które odbędzie się w czwartek dnia 19-09-2019r.

MB

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl