Nabożeństwa

Święta Liturgia
Codziennie - 9:00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy

27.10.2019

Czytanie ewangeliczne dzisiejszej niedzieli przybliża nam prawdę o Słowie Bożym, Którym jest Sam Chrystus. Przypowieść o siewcy jest zawsze żywmy wektorem w dynamice rozwoju duchowego człowieka wiary. Przebieg wzrostu Słowa Bożego wymaga przede wszystkim naszej adaptacji i odpowiednich warunków do wzrostu, aby był dostrzegalny plon w stosownym czasie. Nie wszyscy słuchacze, chociaż mają uszy do słuchania, przyjmują do serca słowa Ewangelii, bowiem Prawda o Królestwie Bożym wymaga poświęceń, wyrzeczeń. W konfrontacji z utrwaloną obyczajowością wypracowaną na ziemi bez Prawa Bożego, ludzie niechętnie podejmują trud metanoi. Wielu się zniechęca wymogami ewangelicznymi, inni początkowo są zafascynowani perspektywą życia wiecznego z Bogiem, jednak szybko wracają do poprzednich swoich zainteresowań odkładając nowy aspekt życia na inny czas. Jest także grupa słuchaczy, którzy rezygnują z rozwoju duchowego, bowiem wydaje im się to ponad ich miarę możliwości. Są i tacy, dla których brakuje cierpliwości w postanowieniu. Przy wszystkich powyższych odsłonach recepcji Słowa Bożego bardzo aktywnym, co podkreślają słowa Ewangelii, jest zawsze wróg rodu ludzkiego – diabeł, którego ilustruje św. Łukasz jako „ptaki niebieskie”, „zagłuszające ciernie” bądź „brak wody” niezbędnej do wzrostu. Św. Jan Chryzostom w egzegezie tekstu Przypowieści o siewcy podkreśla, że Bóg nie zniechęca się głoszeniem słowa. Sieje hojnie, aby nikt nie zarzucił Stwórcy, że słowo o Jego Miłości do kogoś nie dotarło. W Starym Testamencie Pan przemawiał do Narodu Wybranego przez proroków. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus Odwieczne Słowo Żywego Boga, osobiście zaświadcza światu, który stworzył Swoją świętą wolę.

 

W ostatnią niedzielę października, pierwszej Liturgii św. przewodniczył ks. Paweł Korobeinikov w asyście ks. Dawida Romanowicza oraz diakona Andrzeja Enachi. List apostolski przeczytała Anna Jakoniuk, która dyrygowała także chórem. Ze słowem kazania zwrócił się do wiernych ks. Paweł.

Głównej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. proboszcz mitrat Adam Misijuk w asyście ks. prot. Piotra Kosińskiego oraz protodiakona Jerzego Dmitruka. Lekcję apostolską przeczytał lek. Daniel Gryko, chórem dyrygował prof. Włodzimierz Wołosiuk, homilię wygłosił ks. P. Kosiński.

Na koniec nabożeństwa duchowni oddali cześć relikwiom św. męcz. Bazylego. Po nabożeństwie ks. proboszcz A. Misijuk przedstawił aktualny stan przebiegu remontu świątyni, który zmierza już ku końcowi, zwracając uwagę na postęp prac w rospisywaniu fresków pod kopułą świątyni oraz zapoznał wiernych z programem na nadchodzący tydzień.

xpk

zdjęcia: lek. Andrzej Trofimiuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl