Nabożeństwa

Święta Liturgia
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA
7:00 - górna cerkiew
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 10:00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy

04.11.2019

Dzisiejsza Niedziela o bogaczu i Łazarzu stanowi potwierdzenie oczekiwań wielu pokoleń na przestrzeni całej historii ludzkości. Sam Chrystus Syn Boży zapewnia nas o fakcie życia pozagrobowego. Dla jednych tajemnica przejścia do rzeczywistości życia wiecznego okaże się wytchnieniem po trudach życia ziemskiego, gdzie nie będzie już cierpienia i Pan otrze wszelką łzę z oka biednych i prześladowanych, dla innych rozpocznie się wieczna gehenna z dala od miłości Boga Wszechmogącego i Źródła Życia wiecznego. Perspektywę życia wiecznego przedstawiona na kartach Ewangelii należy potraktować jako ostrzeżenie. Bóg nikogo nie potępia. Każdemu, w dyskretny sposób, daje możliwość i czas na autorefleksję. „Biednych zawsze będziecie mieli pośród was” (por. J 12: 8) – mówi Pan. Nasze wzajemne korelacje z bliskimi i bliźnim kształtują przyszłą pełnię w życiu wiecznym. Jest to swoisty egzamin na wrażliwości serca w stosunku do drugiego człowieka. „Coście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych mnieście uczynili” (Mt 25: 40) – powie Chrystus podczas mowy tronowej w dniu sądu. Jezus nie pozostawia złudzeń, że po śmierci cielesnej dusza ma związaną wolną wolę i przez to nie może już dowolnie decydować o swoim wyborze, gdzie się znajdzie. Bogacz, zdjęty przyszłym cierpieniem swoich braci, prosi Abrahama, by ten posłał Łazarza i ich, żyjących jeszcze na ziemi przestrzegł przed konsekwencją beztroskiego życia w próżności, upojnym bogactwie i rozpuście. Nie posłuchają, choćby i zmarły powstał…(por. Łk 16: 31). Dlatego Kościół prawosławny przywiązuje wielką uwagę do potrzeby modlitwy za zmarłych i wierzy, że tylko święci przed Bogiem i żyjący jeszcze na ziemi mogą zmienić stan dusz, tych którzy odeszli przed nami do innej rzeczywistości świata duchowego.

Pierwszej Liturgii św. przewodniczył ks. Paweł Korobeinikov w asyście ks. Dawida Romanowicza, diakona Łukasza Leonkiewicza oraz diakona Andrzeja Enachi. List apostolski przeczytała Anna Jakoniuk, która dyrygowała także chórem. Ze słowem kazania zwrócił się do wiernych ks. Dawid.

Głównej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. proboszcz mitrat Adam Misijuk w asyście ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego oraz protodiakona Jerzego Dmitruka. Lekcję apostolską przeczytała mniszka Serfima z Żeńskiego Monasteru św. Mikołaja w Gródku na Ukrainie. Chórem dyrygował prof. Włodzimierz Wołosiuk, homilię wygłosił ks. proboszcz A. Misijuk.

Na koniec nabożeństwa duchowni oddali cześć relikwiom św. męcz. Bazylego. Po nabożeństwie ks. proboszcz A. Misijuk podziękował wszystkim kwestującym na renowację pomników wolskiej nekropolii oraz zapoznał wiernych z programem na nadchodzący tydzień.

xpk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, lek. Andrzej Trofimiuk, Łukasz Charlak

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl