Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 9:00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy

25.11.2019

Dzisiejsza niedzielna Ewangelia wg ap. Łukasza jest dobrze znana i rozpoznawana. Przypowieść o Samarytaninie weszła nawet do ludowego przysłowia: „Miłosierny jak Samarytanin”. W tekście Ewangelii ukryta jest tajemnica, która nieustannie rozgrywa się w naszym życiu. Niestrudzenie Chrystus znajduje na życiowych drogach zabłąkanych, poranionych, ledwo żywych, zagubionych, przerażonych ludzi. To On znajduje nas i wskazuje miejsce, gdzie możemy doznać uleczeń. Ta tajemnica, to nieskończona Prawda o Samym Bogu. Schodzić z Jerozolimy do Jerycha (por. Łk 10:30) oznacza w hermeneutyce na ten krótki fragment Pisma, powrót do naszych grzechów. Jerycho znajduje się najbliżej Morza Martwego, gdzie znajdowała się Sodoma i Gomora. Człowiek schodząc do depresji życia, stacza się do poziomu śmierci duchowej - grzechu. Ta alegoria przypomina nam, że w naturze ludzkiej jest także ukryta konwencja do czynienia zła. Jeśli w porę nie znajdzie się osoba, która nam opatrzy rany i uratuje, będziemy skazani na pominięcie i zapomnienie. Ów „pewien człowiek” z ewangelicznej przypowieści, to potencjalnie każdy z nas, kto doszedł do granicy czynienia zła. Kto mu pomoże? Wystarczy tylko postanowić i obrać drogę ku Bogu, jak nagle „wpadamy w ręce zbójców” (por. Łk 10:30). Są to złe osobowe siły, które nam przeszkadzają w osiągnięciu zbawienia. Zdjęty miłosierdziem i głębokim wzruszeniem Samarytanin przedstawia nam ewangelista jako obraz Samego Chrystusa, Który opatruje nasze rany. Każdy grzech, świadomy bądź nieświadomy, to nasze osobiste rany i cierpienie. Cierpienie także bliskich wokół nas. Jedynym lekarzem jest Pan Jezus Chrystus Bóg. Czynić podobnie – opatrywać rany bliźniego swego (por. Łk 10:37) – to naśladować Chrystusa w Jego miłosierdziu i współistnieć w cierpieniu bliźniego poprzez doraźną pomoc i modlitwę.

Pierwszej Liturgii św. przewodniczył ks. Paweł Korobeinikov, który wygłosił także homilię. Asystowali mu ks. Dawid Romanowicz i diakon Łukasz Leonkiewicza. List apostolski przeczytał Sławomir Makal. Chórem dyrygowała Anna Jakoniuk. Na zakończenie nabożeństwa ks. Paweł zapoznał wiernych z planem nabożeństw na najbliższy tydzień.

Głównej Liturgii św. przewodniczył ks. prot. Piotr Kosiński w asyście, ks. prot. Piotra Rajeckiego oraz protod. Jerzego Dmitruka i protod. Marka Zyc-Zyckowskiego. Lekcję apostolską przeczytał lek. Mateusz Waszczuk. Chórem dyrygował prof. Włodzimierz Wołosiuk, homilię wygłosił ks. Piotr Rajecki.

Na koniec nabożeństwa duchowni oddali cześć relikwiom św. Bazylego Martysza. Po nabożeństwie ks. P. Kosiński zapoznał wiernych z programem nabożeństw na nadchodzący tydzień.

Tego dnia, w katedrze metropolitalnej pw. św. równej apostołom Marii Magdaleny w Warszawie, uroczyście obchodził swój jubileusz 40-lecia chirotonii biskupiej Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny metropolita Warszawski i całej Polski. Jego Eminencji, podczas uroczystej Liturgii, współsłużył proboszcz wolskiej parafii ks. mitrat Adam Misijuk.

xpk

zdjęcia: Łukasz Charlak

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl