Nabożeństwa

Święta Liturgia
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA
7:00 - górna cerkiew
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 10:00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Problem parkowania przy cmentarzu.

01.12.2019

W związku z trwającymi od dłuższego czasu pracami przygotowawczymi przebudowy linii tramwajowej przebiegającej ulicą Wolską, wzdłuż granicy Cmentarza przy Parafii Prawosławnej Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie i Parku im. gen. Sowińskiego (odcinek ul. Wolskiej pomiedzy ul. Elekcyjną i ul. Redutową), w latach 2017 i 2018 miały miejsce spotkania dotyczące zagospodarowania terenu po torowisku i budowy miejsc parkingowych. Plan zagospodarowania zaprezentowany na jednym z ostatnich spotkań potwierdził, że nasze propozycje zostały ujęte. Miejsc parkingowych na ww terenie zaplanowanych było ok. 70.

W ostatnich dniach listopada otrzymaliśmy informację o zmianie dotychczasowych ustaleń, a w zasadzie ich wycofaniu. Nowy plan zagospodarowania przewiduje 12 miejsc parkingowych przy cerkwi. 

Bardzo prosimy wszystkich, którzy znają tragiczną sytuację związaną z brakiem miejsc parkingowych i utrudnień związanych z codziennym odwiedzaniem cmentarza, parafii i parku prosimy o popracie na poniższych forach internetowych.

https://www.facebook.com/348265292037857/posts/1375076759356700/

https://twitter.com/KStrzalkowski/status/1196855115732402188?s=19

https://twitter.com/KStrzalkowski/status/1197869937647398912?s=19

 

Cmentarz przy Parafii Prawosławnej Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie jest cmentarzem wielowyznaniowym, zajmującym powierzchnię 15 hektarów. Z uwagi na swój charakter oraz wielkość, skupia wielu odwiedzających (kilkaset osób dziennie). Na terenie Reduty wolskiej znajduje się Cerkiew parafialna Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie, do której należą parafianie z Warszawy i okolic np. Sochaczew, Żyrardów i inn. Obok cerkwi jest Kościół św. Wawrzyńca skupiający ok 20 tys. społeczność wiernych. Odwiedzający cmentarz oraz parafianie to często ludzie starsi oraz niepełnosprawni, którzy są przywożeni tu przez najbliższych. Brak miejsc parkingowych utrudnia, a często wręcz uniemożliwia im uczestnictwo w nabożeństwach oraz odwiedzenie grobów najbliższych.

Pogrzeby na naszym cmentarzu odbywają się codziennie większość żałobników przyjeżdża swoimi pojazdami i parkują wzdłuż torów, na trawnikach przy wjazdach na teren plebanii prawosławnej bądź sąsiadującej rzymskokatolickiej. Pojawiają się głosy, że transport miejski jest bardzo dobrze rozwinięty i żałobnicy mogą dojechać tramwajem lub autobusem.

Na uroczystości pogrzebowe przybywają mieszkańcy nie tylko z całej Warszawy, bliższych i dalszych okolic, a z całej Polski i zagranicy. Proszę wyobrazić sobie sytuację kiedy pogrzeb organizuje zakład pogrzebowy na obrzeżach Warszawy a pochówek odbywa się na naszym cmentarzu. Karawan z ciałem zmarłego rusza w stronę  cmentarza a żałobnicy z wieńcami, wiązankami kwiatów i zniczami wsiadają do transportu miejskiego i jadą z przesiadkami na cmentarz, bo przy prawosławnym cmentarzu nie ma parkingu. Oczekiwanie na wszystkich uczestników może wydłużyć się do ok 1,5 h. Spóźnienie nawet 15 - 30 minutowe spowoduje, że zaplanowane odprowadzenie trumny z ciałem do grobu zostanie przesunięte na koniec dnia, bo pogrzeby są ustalone na wyznaczoną godzinę. Kto poniesie konsekwencje takiej sytuacji? Na pewno rodzina zmarłego bo płaci za każdą godzinę pracy zakładu pogrzebowego.

Idąc za tokiem myślenia tych którzy uważają że miejsca parkingowe przy cmentarzu są niepotrzebne, bo dobrze jest rozwinięta komunikacja miejska. Zlikwidujmy miejsca parkingowe przy galeriach handlowych i innych centrach handlowych bo klienci mogą dojechać do nich i wrócić komunikacją miejską.

Dodatkowo na Parafii Prawosławnej odbywają się lekcje religii prawosławnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (ponad 250 zarejestrowanych uczniów). Obecnie rodzice parkują wzdłuż torów, co stwarza ogromne niebezpieczeństwo i narażenie życia pasażerów (w tym wielu dzieci) wysiadających z pojazdów.

Zdarzały się przypadki kolizji (nawet śmiertelnych potrąceń!).

Obecnie, przejeżdżające obok zabytkowej świątyni parafialnej z dużą prędkością tramwaje, mają zgubny wpływ także na sam obiekt, drgania ziemi powodują pęknięcia budowli. Cerkiew Św. Jana Klimaka z 1905 r wraz z nekropolią są wpisane do rejestru zabytków, tym samym stanowią ważne elementy dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej, bogate w różnorodność pod względem artystycznym, historycznym i kulturowym.

Nie może ujść uwadze argument, iż w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza - Parku im. gen. Józefa Sowińskiego często odbywają się imprezy masowe, a miejsce to również nie posiada zaplecza parkingowego.

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. jako spółka miejska przy realizacji swych zadań, powinna uwzględniać potrzeby społeczności lokalnej.

Pomimo przytoczonych powyżej argumentów, wskutek bezpośredniego sąsiedztwa linii tramwajowej, jako jedyny warszawski - Cmentarz na Woli, nie ma zapewnionego zaplecza parkingowego umożliwiającego bezpieczny i swobodny dostęp. Fakt ten jest odczytywany przez społeczność skupioną wokół tego miejsca jako działanie dyskryminujące.

Były Prezydent Warszawy – Sokrates Starynkiewicz, spoczywający na naszym cmentarzu, miałby zapewne odmienne podejście do wyżej wymienionego problemu. Przypomnijmy, że to właśnie on rozbudował linię tramwajową, wtedy jeszcze konną, w naszej stolicy.

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl