Nabożeństwa

Święta Liturgia
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA
7:00 - górna cerkiew
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 10:00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XXIV po Pięćdziesiątnicy

02.12.2019

Fragment ewangeliczny dzisiejszej niedzieli opisuje pewnego zamożnego człowieka, któremu obrodziło pole (Łk 12:16). Jezus pochwala uczciwą, ciężką pracę, pomnażanie dochodów, ale jednocześnie zwraca naszą uwagę na pokusę chciwości oraz zachłanności. Umiłowanie bogactwa jako takiego, jest jedną z tych namiętności, na które był kuszony sam Pan na pustyni. Ostre słowa ostrzeżenia Jezusa: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; ...!” (Łk 12:20), paraliżują słuchacza. Jak mógłbym stracić coś, na co latami pracowałem i zabezpieczyłem?! W mentalności semickiej nie do pomyślenia było, żeby ktoś obcy po mnie mógł przejąć cały majątek! A jednak. Nagła śmierć niweczy wszystkie nasze dalsze plany i aspiracje. Interpretując ten fragment, odnajdujemy pokrzepiającą odpowiedź u ap. Pawła. W II Liście do Koryntian: „Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane: Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele” (8:14-15) podpowiada nam, jak można bogacić się w Bogu, aby nasz wysiłek nie poszedł na marne? Nadwyżka nie może być traktowana jako nagroda lub bonus od Boga. Nie należy tego przyswajać i przypisywać sobie, a dzielić się z potrzebującymi. Bowiem to jest nasze, co ofiarowaliśmy drugiemu potrzebującemu człowiekowi. W innym przypadku utrwalamy w swoim nawyku bożka mamony i ponosząc stratę doznajemy wielkiego bólu rozpaczy. Wielokrotnie bogacenie się, robienie zapasów, nieustanna troska, aby nie zabrakło jest celem naszego życia. Dlatego podziwiali słuchający przypowieść o bogaczu jego sukces. Oto szczęśliwy człowiek. Wszystko jednak na ziemi przemija. Jedyne, co nie jest iluzją, to realność duchowa życia wiecznego, tak trudna do przyswojenia, gdy tak nam się tu powodzi…

Porannej Liturgii św. przewodniczył ks. Paweł Korobeinikov w asyście ks. Dawida Romanowicza, diakona Łukasza Leonkiewicza i diakona Andrzeja Enachi. List apostolski przeczytała mniszka Eufalia. Chórem dyrygowała Anna Jakoniuk. Podczas Liturgii, przemiennie, śpiewały siostry z Monasteru pw. Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Można było usłyszeć precyzyjny śpiew psaltyczny w interpretacji mniszek. Homilię wygłosił ks. Dawid. Na zakończenie nabożeństwa ks. Paweł zapoznał wiernych z planem nabożeństw na najbliższy tydzień.

Głównej Liturgii św. przewodniczył ks. proboszcz Adam Misijuk, który wygłosił tego dnia homilię. Asystowali: ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotra Rajeckiego oraz protod. Jerzy Dmitruk i protod. Marek Zyc-Zyckowski. Lekcję apostolską przeczytał lek. Andrzej Trofimiuk. Chórem dyrygował prof. Włodzimierz Wołosiuk.

Na koniec nabożeństwa duchowni oddali cześć relikwiom św. Bazylego Martysza. Po nabożeństwie ks. proboszcz A. Misijuk złożył życzenia urodzinowe zastępcy starosty cerkiewnego p. Grzegorzowi Kozioł, a także członkini Stowarzyszenia Wierni Tradycji Pokoleń – p. Irenie Sacharczuk. Następnie zapoznał wiernych z programem nabożeństw na nadchodzący tydzień.

Tego dnia, w domu parafialnym miała miejsce promocja książki „Nasza wiara od kuchni. Prawosławie, rodzina, kuchnia”. Kulisy wspólnych rodzinnych posiłków, ich rola i towarzysząca im atmosfera, religijne, wypływające z kalendarza cerkiewnych świąt i postów tradycje i zwyczaje, wypróbowane monasterskie przepisy – to niektóre zagadnienia prezentowane na podstawie publikacji o których opowiedziały siostry z monasteru w Turkowicach. Zebrani mogli dowiedzieć się o aktualnej sytuacji monasteru, który został reaktywowany w 2008 roku i jego historii powstania związaną ze słynącą cudami ikoną Turkowickiej Matki Bożej (odzwierciedleniem dzisiejszej Częstochowskiej).

xpk

zdjęcia: Michał Naftyński, m. Edyta Misijuk, Łukasz Charlak

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl