Nabożeństwa

Święta Liturgia
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA
7:00 - górna cerkiew
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 10:00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Zakończenie akcji „Pomaganie przez ubranie”. Pomoc dla podopiecznych Domu Opieki Społecznej „Arka” w Kożynie

02.12.2019

W dniu 29.11.2019 r. Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie i Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” zakończyło akcję „Pomaganie przez ubranie” i przekazało wszystkie zebrane rzeczy podopiecznym Domu Opieki Społecznej „Arka” w Kożynie.

Przeprowadzenie akcji było możliwe dzięki ofiarności warszawskiej społeczności zgromadzonej przy tejże Parafii i wsparciu branży hotelarskiej. Wspólnie udało się zebrać oprócz odzieży znaczne ilości pościeli, poduszek i środków czystości. Przekazano też na potrzeby podopiecznych czajniki, pralkę i specjalistyczne kremy medyczne.

Proboszcz ks. mitrat Adam Misijuk i Zarząd Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń” pragną bardzo serdecznie podziękować wszystkim za okazane wsparcie.

uczestnik akcji

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl