Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
ŚRODA, PIĄTEK- Liturgia UPD
- 9.00 i 17.00
 
SOBOTA - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela o Zacheuszu

04.02.2020

W perykopie ewangelicznego czytania usłyszeliśmy dzisiaj historię zbawienia zwierzchnika celników Zacheusza. Mimo wysokiej funkcji społecznej, zamożności i niskiego wzrostu, przełożony celników pokonał wstyd i wspina się na sykomorę, aby zobaczyć Tego, o Którym tyle słyszał. Chrystus rozpoznaje gotowość serca Zacheusza i stawia go za przykład prawdziwego pokajania. Dla Boga najważniejsze jest nasze zbawienie i żaden grzech nie przezwycięża miłości Stwóry do swoich dzieci. Zadziwiająca jest dynamiczna narracja nawrócenia znienawidzonego przez społeczeństwo celnika. „A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę.” (Łk 19:7) Nie możemy zabronić Bogu bycia dobrym i miłosiernym dla drugiego człowieka. Czy ów „sprawiedliwy” tłum mógł ferować wyroki bardziej niż Sam Zbawiciel? Często nie chcemy dostrzec w drugim człowieku jego głębi i oceniamy ludzi powierzchownie. Bóg zostawia dziewięćdziesiąt dziewięć owiec i odnajduje tę jedną, która pobłądziła (por. Łk 15:4-6). Chrystus zna najmniejsze poruszenie serca człowieka i natychmiast wychodzi na spotkanie skruszonej duszy, umęczonej grzechem. Ofiaruje nową przestrzeń, by człowiek żył i rósł w Bogu.

Wstępując na drzewo Zacheusz niejako antycypuje zbawcze dzieło Jezusa, który później wstąpi na krzyż, by z jego wysokości ofiarować raj grzesznikowi, gdy ten rozpozna w Nim Zbawiciela i zaufa Bogu.

Dzisiejsza niedziela zwiastuje nam zbliżający się Wielki Post przez kolejne niedziele przygotowawcze. To sugestia dla wiernych, aby rozpocząć osobistą metanoję i otwarcie, z radością wkroczyć w okres wiosny duchowej.

Porannej Liturgii św. przewodniczył ks. ks. Paweł Korobeinikov w asyście ks. Dawida Romanowicza oraz diakonów: Łukasza Leonkiewicza i Andrzeja Enachi. Ze słowem pouczenia w Niedzielę o Zacheuszu zwrócił się do wiernych ks. Dawid. Lekcję apostolską przeczytał Adam Tomaszewski, który dyrygował także chórem.

Głównej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. prot. Piotr Kosiński w asyście ks. prot. Piotra Rajeckiego. List apostolski przeczytał lek. Mateusz Waszczuk, homilię wygłosił ks. Piotr K, chórem dyrygował prof. Włodzimierz Wołosiuk.

Na koniec nabożeństwa duchowni pokłonili się relikwiom św. Bazylego oddając cześć męczennikom Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej. Ks. P. Kosiński zapoznał wiernych z programem nabożeństw na najbliższy tydzień, podziękował parafialnym chórom za udział w koncertach na Zamku Królewskim i w cerkwi. Szczególne słowa uznania za trud organizacji przekazano członkom Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń”. Ks. Piotr przypomniał o potrzebie modlitwy podczas wizyty duszpasterskiej z „Wodą jordańską” w domach wiernych.

xpk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, lek. Andrzej Trofimiuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl