Nabożeństwa

Święta Liturgia

PONIEDZIALEK - SOBOTA 
 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
 
7:00  - dolna cerkiew
 
9.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Panichida nad grobem metropolity Tymoteusza

05.02.2020

4 lutego 2020 roku, w dniu pamięci świętego apostoła Tymoteusza, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, na Cmentarzu Prawosławnym na warszawskiej Woli, sprawował panichidę nad grobem swojego poprzednika, błogosławionej pamięci metropolity Tymoteusza.

 

Wiecznaja pamiat’ Wielce Błogosławiony Władyko Metropolito!

 

zdjęcia: protodiakon Rościsław Gwizdak

 

Metropolita Tymoteusz urodził się w 1901 roku w Tomaszowie na Wołyniu. W 1930 roku ukończył Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego i przyjął święcenia kapłańskie. Służbę kapłańską pełnił na Wołyniu, a od 1933 roku w Ordynariacie Wojskowym.  W 1938 roku po śmierci żony przyjął postrzyżyny mnisze. 27 listopada 1938 roku otrzymał święcenia biskupie z tytułem biskupa lubelskiego, wikariusza Diecezji Warszawsko-Chełmskiej. W okresie II wojny światowej, był internowany w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej, zostając jego przełożonym. Od czerwca 1945 roku zarządzał parafiami na Białostocczyźnie. Od 15 lipca 1946  roku w randze arcybiskupa kierował Diecezją Białostocko-Bielską, przemianowaną 7 września 1951  roku na Diecezję Białostocko-Gdańską. Kierował Cerkwią prawosławną w Polsce w okresach między wyborami kolejnych zwierzchników: od 17 kwietnia 1948 roku do 7 lipca 1951 roku oraz od 8 grudnia 1959 roku do 5 maja 1961 roku. 5 maja 1961 roku wybrany został Metropolitą Warszawskim i całej Polski. Zmarł 20 maja 1962 roku w Warszawie.

 

za: orthodox.pl

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl