Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
ŚRODA, PIĄTEK- Liturgia UPD
- 9.00 i 17.00
 
SOBOTA - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela o Celniku i Faryzeuszu

11.02.2020

Dawco Życia, otwórz mi bramy pokajania, tęskni bowiem duch mój do świętego przybytku Twego (…) O mnóstwie dokonanych przeze mnie złych czynów myśląc nieszczęsny, drżę przed strasznym dniem sądu, jednak pokładając nadzieję w miłosierdziu litości Twojej, jak Dawid wołam do Ciebie: zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego. (fragment z jutrzni Niedzieli o Celniku i Faryzeuszu)

Powyższy hymn usłyszeliśmy podczas nabożeństwa całonocnego czuwania minionej soboty po raz pierwszy. Od tego dnia zaczął obowiązywać Triodion Postny, a wraz z nim nieustanne wezwanie do pokajania, pokuty, metanoi, nawrócenia.

W ewangelicznej przypowieści o Celniku i Faryzeuszu wyraźnie słyszymy słowa Chrystusa, który ukazuje na dwa sposoby żarliwej modlitwy. Obaj bohaterowie przypowieści byli usłyszani przez Boga, jednak to ten znacznie „grzeszny” został bardziej usprawiedliwiony. Sprawiedliwie wystawiana jest za przykład religijność pobożnego Faryzeusza. Często i dzisiaj spotykamy takie postawy wśród wiernych. Dlaczego zatem znienawidzony przez społeczeństwo poborca podatkowy i ubogi w modlitwę Celnik stał się w oczach Bożych wzorem? Pan nie pochwala jego sposobu życia, ale zna serca każdego człowieka i dostrzega nawet najmniejszy przejaw szczerej skruchy, pokory i pokajania. Jest to proces powrotu do Boga - Dawcy Życia, który wspomaga sam Zbawiciel. Więc nie sama tylko zewnętrzna religijność i poprawność etyczna czyni nas synami Bożymi. Uzdatnia nas czyste i pokorne serce, którego nie potępia Pan, a odbudowuje w nim królestwo Boże.

 

Porannej Liturgii św. przewodniczył i wygłosił homilię ks. Dawid Romanowicz. Asystowali mu diakoni: Łukasz Leonkiewicz i Andrzej Enachi. Lekcję apostolską przeczytał Adam Tomaszewski, który dyrygował także chórem.

Głównej Boskiej Liturgii przewodniczył, a także homilię wygłosił ks. mitrat Adam Misijuk. W Liturgii uczestniczyli także ks. prot. Piotr Kosiński oraz ks. prot. Piotr Rajecki. List apostolski przeczytał lek. Daniel Gryko, chórem dyrygował prof. Włodzimierz Wołosiuk.

Na koniec nabożeństwa duchowni pokłonili się relikwiom św. Bazylego oddając cześć męczennikom Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej. Ks. proboszcz zapoznał wiernych z programem nabożeństw na nadchodzący tydzień.

xpk

zdjęcia: ks. Piotr Kosiński, ks. Dawid Romanowicz

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl