Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
ŚRODA, PIĄTEK- Liturgia UPD
- 9.00 i 17.00
 
SOBOTA - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela VII po Wielkanocy. Śww. Ojców I Soboru Powszechnego

01.06.2020

Czytanie dzisiejszej Ewangelii odsłania nam najbardziej natchniony fragmentem u ewangelisty Jana. Perykopa przedstawia modlitwę arcykapłańską Chrystusa, którą kieruje do Ojca za niedługo przed swoim dobrowolnym wydaniem. Ziemskie życie Syna Bożego zbliża się do końca. Po trzech i pół roku głoszenia Dobrej Nowiny, licznych uzdrowieniach, wskrzeszeniach i cudach jakich dokonał Jezus dla ludzi, przez zawiść swojego narodu zbliża się godzina zdrady, biczowania, potępienia, sądzenia cierpienia i haniebnej śmierci na krzyżu. Wzgardzony przez wszystkich wstawia się za tych, których dał mu Jego Ojciec z tego świata, którzy w Niego uwierzyli i Jego słowom. Zapowiada, że podobny los spotka niemal wszystkich uczniów, którzy pójdą za Nim. Taka perspektywa nie napawa optymizmem. Skąd więc tyle determinacji, odwagi i radości u wszystkich naśladowców Chrystusa aż po dziś dzień? Duch Zmartwychwstałego Jezusa przebywa zawsze i w każdym czasie na ziemi i wieczności. Ponadto pełnia Ducha Świętego, Którego posyła Syn od Ojca umacnia Kościół i wyznawców Jezusa. „Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (por. J 11:26). Krzyż dla Chrystusa jest szczytem chwały, dla której przez Swoją uniżoność, pokorę i miłość do człowieka przyszedł na ziemię. Ofiara została spełniona. Teraz każdy przychodzący z wiarą do Jezusa Zbawiciela i podejmujący własny krzyż, ma szansę na zbawienie. Sam Jezus pomaga przez krzyż wyzwolić się z niewoli grzechu i przyoblec się w świętość. „Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia” – napisze apostoł narodów w 1 Liście do Koryntian (15:21-23). Dla każdego chrześcijanina paradygmatem zmartwychwstania jest powstanie z martwych do rzeczywistości wiecznej w Panu.

W niedzielę po święcie Wniebowstąpienia były sprawowane trzy Liturgie święte.

Pierwszą Liturgię św. rozpoczął ks. prot. Piotr Rajecki, kolejną ks. Dawid Romanowicz w asyście diakona Łukasza Leonkiewicza, a głównej przewodniczył ks. proboszcz mitrat Adam Misijuk w asyście protodiakona Jerzego Dmitruka i protod. Maka Zyc-Zyckowskiego i diakona Andrzeja Enachi.


ks. prot. Piotr Kosiński

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl