Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
ŚRODA, PIĄTEK- Liturgia UPD
- 9.00 i 17.00
 
SOBOTA - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Liturgia Pięćdziesiątnicy

10.06.2020

Bóg Jest Trójcą: Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Gdy próbujemy mówić o Bogu, to rozróżniamy – w naszych ludzkich pojęciach – Tego, Który jest ponad wszystko królującym, tzn. w Bogu nie ma nic, co by Go zdeprecjonowało i też nie pozostawia przestrzeni, żeby Go - w jakiejkolwiek mierze opisać! To, co zasługuje na uwagę, jest faktem, że w Bogu nie ma nawet cienia zmiany/przemiany. Tajemnicy wewnętrznej korelacji Świętej Trójcy, nikt nie jest w stanie zgłębić!

Wszystko może się zmienić, ale Bóg jest nieprzemienny!

Bóg Jest przejawem Miłości. Pojawia się pytanie, do Kogo przejawia się Ta Miłość? Widzimy to w krzyżowym posłuszeństwie Syna Bożego. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3:16). Jeśli, zatem Bóg jest bez przemieniany – i do stworzenia świata Był i Jest – to do Kogo zwraca się Ta miłość? To jest wewnętrzna relacja/ ”taniec” Boga. Błogosławiony Augustyn naucza, że przedwiecznie Bóg Ojciec miłuje Syna i Bóg Syn przedwiecznie miłuje Ojca. Bóg Ojciec zawsze ma miłość w Sobie. Ich Natura jest wspólna. Jedyny Święty Bóg! Hipostaza jest niezależna, która zawiera się w Naturze Ducha Świętego, Który wszystką Prawdę potwierdza.

W niedzielę dnia święta Świętej Pięćdziesiątnicy były sprawowane trzy święte Liturgie.

Pierwszą Liturgię św. rozpoczął ks. prot. Piotr Kosiński w asyście diakona Andrzeja Enachi, drugiej przewodniczył ks. Dawid Romanowicz w asyście diakona Łukasza Leonkiewicza.

Głównej Liturgii przewodniczył ks. proboszcz mitrat Adam Misijuk wspólnie z ks. prot. Piotrem Rajeckim (kaznodzieją dnia) w asyście protodiakona Jerzego Dmitruka i protod. Maka Zyc-Zyckowskiego.

Bezpośrednio po Boskiej Liturgii była sprawowana wieczernia, po której zakończeniu zostały przeczytane modlitwy na „skłonienie kolan”. Od tego czasu, po dwóch miesiącach Paschalii, powróciliśmy do klękania w życiu liturgicznym Cerkwi.

Po nabożeństwach liturgicznych ks. Adam wraz z ks. Dawidem odsłużyli molebien w intecji tegorocznych maturzystów.


ks. prot. Piotr Kosiński

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, lek. Andrzej Trofimiuk, Włodzimierz Misijuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl