Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
ŚRODA, PIĄTEK- Liturgia UPD
- 9.00 i 17.00
 
SOBOTA - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

II Niedziela po Pięćdziesiątnicy. Świętych ziemi Ruskiej. Śww. Ojców z Góry Athos

22.06.2020

Druga Niedziela po Pięćdziesiątnicy poświęcona jest pamięci Wszystkich Świętych lokalnych danego kraju. Prowadzeni Duchem Świętym apostołowie dotarli do krańców Ziemi głosząc Ewangelię Chrystusa.

Pierwsze wzmianki świętowania Soboru Świętych Ziemi Ruskiej (Słowian) odnotowujemy w połowie XVI wieku.

Od połowy XIX wieku obchodzi się także pamięć Wszystkich Świętych Ojców z Góry Athos. To nabożeństwo ułożył św. Nikodem Hagioryta, który również uporządkował Synaksarion. (księga liturgiczna zawierająca zbiór żywotów świętych i opis świąt na każdy dzień roku).

Święci, kanonizowani przez Kościół i ci nieznani nam z imienia, są naszymi orędownikami przed Bogiem na czele z Najświętszą Marią Panną. Na przestrzeni całego naszego ziemskiego pielgrzymowania pomagają, chronią i wstawiają się za nami wypraszając liczne łaski u Zbawiciela Pana naszego Jezusa Chrystusa. To nasi bliscy poprzednicy, bowiem wszyscy wywodzimy się od jednych rodziców Adama i Ewy. Łączymy się z nimi w Duchu Świętym. Wielu z nich, podobnie jak my teraz, nie urodziło się świętymi, ale zostało wezwanych przez Pana i przyjęli do swojego serca to zaproszenie. Zaproszenie do wiecznego życia w Królestwie Niebieskim. Jest to proces mentalnej przemiany (metanoi) i wzrastania duchowego przez całe życie. Królestwo Boże w was jest (por. Łk 17:20-21), dlatego tu i teraz, podobnie jak powołani na uczniów przyszli apostołowie, powinniśmy słuchać głosu Bożego i podążać za Naszym Zbawicielem wypełniając słowa Jego Ewangelii w codziennym życiu.

Tego dnia w wolskiej parafii były sprawowane trzy Boskie Liturgie.

ks. prot. Piotr Kosiński

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl