Nabożeństwa

Święta Liturgia

PONIEDZIALEK - SOBOTA 
 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
 
7:00  - dolna cerkiew
 
9.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Święto Narodzenia Pańskiego w wolskiej parafii

11.01.2021

Chrystus się rodzi! Chwalcie Go!

Obchody święta Narodzenia Chrystusa rozpoczęły się w wigilię, wczesnym rankiem od nabożeństwa Królewskich godzin i Liturgii św. Bazylego Wielkiego. Przeddzień święta Przyjścia na Ziemię Zbawiciela Świata to dzień ścisłego postu.

Następnym liturgicznym spotkaniem w cerkwi, po domowej wieczerzy wigilijnej, było Wielkie powieczerze i jutrznia przechodzące w Boską Liturgię o północy.

W ciszy nocy i w ubogiej grocie pasterzy przychodzi na świat Sam Bóg. Syn Boży Swoją boskością odnawia upadły rodzaj ludzki. Jest Nowym Adamem – Mesjaszem. Przemienia całe stworzenie. 

Wielkiemu powieczerzu, jutrzni i Św. Liturgii przewodniczył ks. proboszcz Adam Misijuk wspólnie z miejscowym duchowieństwem. Ks. proboszcz zwrócił się do wiernych ze słowami świątecznych pozdrowień, został odczytany List pasterski Św. Soboru Biskupów PAKP i wybrzmiały radosne kolędy w różnych językach. Przez kolejne dni świąt Bożego Narodzenia, licznie zebrani wierni mogli codziennie wielbić nowonarodzonego Pana w świątyni, swoich domach i sercu.

 

Ks. Piotr Kosiński

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl