Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Święto Chrztu Pańskiego na Woli

27.01.2021

19 stycznia 2021

NA LITURGII:

Apostoł:

Tt 2, 11-14;

Objawia się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom; Pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na świecie; Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa; Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Tt, 3, 4-7;

Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi; Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego; Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela; Abyśmy, usprawiedliwieni jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego.

Św. Ewangelia:

Mt 3, 13-17

W owym czasie, przybywa Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, by być przez niego ochrzczonym. Jan zaś zabraniał mu, mówiąc: - To ja potrzebuję być przez Ciebie ochrzczony, a Ty przychodzisz do mnie? Odpowiadając zaś Jezus rzekł mu: - Ustąp teraz! Tak bowiem powinniśmy wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy ustępuje mu. Kiedy zaś Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. I oto niebiosa mu się rozwarły i ujrzał Ducha Bożego zstępującego niczym gołąb i przychodzącego na Niego. I oto głos z niebios mówiący: - Ten jest Synem Moim umiłowanym, w Nim znalazłem upodobanie.

Na poświęceniu wody:

1 Kor 10, 1-4;

Nie chcę bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze; I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu; Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy; I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus.

Mk 1,9-11

W tych własnie dniach zdarzyło się, że przyszedł także Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebiosa i Ducha osiadającego na nim niczym gołąb. A z niebios rozległ się głos: - Ty jesteś Moim Synem umiłowanym i w Tobie znalazłem upodobanie.

Homilia

Homilię wygłosił ks. Paweł Korobeinikov.

W sugestywnej opowieści przeniósł słuchających w czasy, sprzed dwóch tysięcy lat, na pustynię judzką, krainę groźną i surową, gdzie życie mogło skupiać się tylko wokół źródeł, studni i nielicznych rzek. I właśnie przy rzece Jordan czekał na skruszonych św. prorok Jan, aby wysłuchać ich grzechów i deklaracji pragnienia zmiany życia, a następnie chrztem w wodzie jordańskiej, obmyć ich symbolicznie z nieprawości poprzedniego życia. Zapowiadał jednocześnie, że jego działalność jest jedynie zapowiedzią przyjścia Syna Bożego, który jako jedyny może przywrócić ludzkości nadzieję na Królestwo Niebieskie i ochrzcić upadłą ludzkość z Ducha Świętego, a nie z wody.

W dalszym ciągu wywodu kapłan przypomniał okoliczności, codzienne zwyczaje i praktyki ludzi z czasów Jezusa: obłudę fałszywej pobożności i religijność na pokaz. Zapytał też - retorycznie - słuchających czy istnieje możliwość podobieństwa zachowań starożytnych faryzeuszy do naszych, współczesnych...  Na to ważne pytanie każdy z zebranych odpowiada sobie w swojej duszy i przed Bogiem!    

 

Z życia Cerkwi

Po uroczystej Św. Liturgii przed Cerkwią na znak łączności z tradycją wypuszczono białe gołębie. Najpierw uczynili to najmłodsi parafianie, a potem Duchowieństwo.

Księża w świątecznych biało-srebrzystych rizach, za nimi uśpione pod śniegem groby wolskiej nekropolii, a w powietrzu krążące białe gołębie. Niezapomniany widok!

Z prazdnikom! 

 

Dorota Maj

zdjęcia: Łukasz Troc

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl