Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
ŚRODA, PIĄTEK- Liturgia UPD
- 9.00 i 17.00
 
SOBOTA - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Święto wolskiej cerkwi - św. Jana Klimaka

12.04.2021

W IV niedzielę Wielkiego Postu Cerkiew prawosławna wspomina wielkiego mistrza życia duchowego, jakim jest św. Jan Klimak. Święty Jan żył na przełomie VI i VII wieku, był mnichem anachoretą, żyjącym w odosobnieniu pustelnikiem, który całe swoje życie związał z modlitwą i ascezą. Po wielu latach życia w pustelni został wybrany na przełożonego klasztoru św. Katarzyny na Górze Synaj. W życiu Kościoła zasłynął jako autor jednego z najważniejszych dzieł ascetycznych pt.: Drabina do raju, w którym opisał praktykę modlitewną ówczesnych mnichów. Rola jaką modlitwa i zmagania duchowe pełniły w życiu św. Jana Klimaka sprawiły, że w drugiej części Wielkiego Postu to właśnie jego osoba jest stawiana przez Cerkiew jako przykład wszystkim wiernym.

Ten wielki święty jest patronem cerkwi na Wolskim Cmentarzu Prawosławnym w Warszawie i zawsze w tę niedzielę w wolskiej parafii obchodzone jest święto parafialne. Świąteczne uroczystości rozpoczęły się w przededniu święta. W sobotę wieczorem odprawiono całonocne czuwanie, któremu przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Misijuk w asyście parafialnego duchowieństwa oraz ks. Michała Dmitruka z parafii prawosławnej w Wołominie. W samym dniu święta w związku z pandemią odprawiono trzy św. Liturgie, podczas których wierni mogli przeżywać modlitewnie pamięć swojego patrona i przystąpić do Świętych Sakramentów. Pierwsze dwie Liturgie zostały odprawione przez ks. Piotra Kosińskiego oraz ks. Piotra Rajeckiego w dolnej świątyni, zaś głównej św. Liturgii przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa w asyście pozostałych duchownych parafii oraz ks. mitrata Doroteusza Sawickiego z katedry św. Marii Magdaleny i ks. Adama Siemieniuka, proboszcza parafii Hagia Sophia w Warszawie.

Podczas św. Liturgii kazanie wygłosił ks. Doroteusz Sawicki, który w piękny sposób sparafrazował naukę św. Jana Klimaka o modlitwie oraz czytania ewangeliczne, mówiąc, że każdy człowiek jest powołany do tego, by urzeczywistnić w sobie to, do czego nawołuje nas święty Jan – pamięć o Bogu, modlitwę i cnoty, które sprawiają, że życie człowieka staje się pięknym dziełem sztuki.

Na zakończenie uroczystości miały miejsce dwa radosne wydarzenia. Jego Eminencja metropolita Sawa z okazji zbliżającego się święta Paschy nagrodził uhonorowanych członków miejscowego kleru nagrodami paschalnymi, a wiernych, którzy wkładają wiele wysiłku w tworzenie wspólnoty parafialnej oraz pomagają przy różnych akcjach charytatywnych uhonorował medalami św. Marii Magdaleny oraz listami pochwalnymi.

Zwracając się z pouczeniem do zgromadzonych w cerkwi wiernych metropolita Sawa podziękował wszystkim za obecność oraz wzruszająco prosił o wytrwałość w wierze, o rozsądną wiarę i ufność Cerkwi prawosławnej, której głową jest sam Jezus Chrystus, i który swoim nauczaniem prowadzi wiernych do Królestwa Bożego.

 

protodiakon Łukasz Leonkiewicz

zdjęcia: Łukasz Troc

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl