Nabożeństwa

Święta Liturgia

PONIEDZIALEK - SOBOTA 
 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
 
7.00 - górna cerkiew
 
8.30  - dolna cerkiew
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-15.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Zakończyliśmy IV etap remontu cerkwi

03.12.2021

Zakończyliśmy kolejny etap prac remontu naszej cerkwi. W IV etapie prac remontowych i konserwatorskich cerkwi – przeprowadzone zostały prace konserwatorskie wybranych elementów elewacji północnej i wschodniej, stanowiące kontynuację trzech wcześniej przeprowadzonych etapów prac konserwatorskich i remontowych.

Renowacja ściany wschodniej został zrealizowana dzięki dotacji wojewódzkiego konserwatora zabytków i zgodnie z umową prace zakończono 30 października. Z kolei ścianę północną udało się odremontować dzięki dotacji stołecznego konserwatora zabytków i marszałka województwa. Prace zakończono z końcem listopada. Wszystkie prace były prowadzone na wysokości, z rusztowań.

Prace konserwatorskie elewacji polegały na jej oczyszczeniu, wymianie pojedynczych zniszczonych cegieł, naprawie spoinowania oraz hydrofobizacji. Dekoracje sztukatorskie – spękane, wykruszające się i zagrażające w ten sposób bezpieczeństwu osób przebywających wokół cerkwi – zostaną oczyszczone i wzmocnione, uzupełnione zostaną braki, całość zostanie scalona kolorystycznie a w końcu poddana hydrofobizacji.

Dziękujęmy wszystkim, którzy wspierają to Boże Dzieło swoją modlitwą i finansami !

Spasi Hospodi!

ks. proboszcz Adam Misijuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl