Nabożeństwa

Święta Liturgia

PONIEDZIALEK - SOBOTA 
 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA

7:00  - górna cerkiew

8.30 - dolna cerkiew

10:00  - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30 -15.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Rocznica śmierci metropolitów Jerzego i Bazylego

11.02.2022

W 99. rocznicę śmierci błogosławionej pamięci metropolity Jerzego /Jaroszewskiego/, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski odsłużył panichidę nad grobem poprzednika znajdującym się w dolnej świątyni, cerkwi św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli.

Metropolita Jerzy urodził się 18 listopada 1872 roku w Podolsku. Był absolwentem Kijowskiej Akademii Teologicznej. Śluby mnisze przyjął w 1898 roku, po czym otrzymał święcenia diakońskie oraz kapłańskie. Był wykładowcą seminariów duchownych oraz rektorem seminarium duchownego w Tule. W 1906 roku otrzymał święcenia biskupie zostając biskupem kaszyrskim, wikariuszem Diecezji Tulskiej. Od 1910 roku został mianowany biskupem jamburskim, wikariuszem Diecezji Sankt Petersburskiej. W tym czasie objął stanowisko rektora Sankt Petersburskiej Akademii Teologicznej. Od 1913 roku był biskupem kałużskim, zaś od 1916 roku arcybiskupem mińskim i turowskim. W latach 1917 – 1921 przebywał w Jugosławii i we Włoszech. W lipcu 1921 roku przybył do Polski. W sierpniu 1921 roku został mianowany ordynariuszem Diecezji Warszawskiej. 27 września 1921 roku został wybrany metropolitą warszawskim i całej Polski. Był inicjatorem autokefalii Cerkwi prawosławnej w Polsce. Przyczynił się do normalizacji stanu prawnego Cerkwi w odrodzonym państwie Polskim. Zastrzelony 8 lutego 1923 roku.

 

11 lutego 2022 roku, w rocznicę śmierci metropolity Bazylego, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski odprawił panichidę nad grobem błogosławionej pamięci poprzednika.

Metropolita Bazyli urodził się 15 marca 1914 roku w Cisach na Białostocczyźnie. W 1936 roku ukończył Wileńskie Seminarium Duchowne. W 1937 roku ożenił się i przyjął święcenia diakońskie, a rok później kapłańskie. Pracował w kilku parafiach na Białostocczyźnie. W 1962 roku ukończył Moskiewską Akademię Teologiczną. W 1959 roku przyjął postrzyżyny mnisze. 25 marca 1960 roku otrzymał święcenia biskupie, zostając biskupem bielskim, wikariuszem Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Od 5 maja 1961 roku był ordynariuszem Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. 24 stycznia 1970 roku wybrany metropolitą warszawskim i całej Polski. Zmarł 11 lutego 1998 roku po długiej i ciężkiej chorobie.

 

Wieczna pamięć Wielce Błogosławieny Metropolito Jerzy i Bazyli!

za: orthodox.pl

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl