Nabożeństwa

Święta Liturgia

PONIEDZIALEK - SOBOTA 
 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA

7:00  - górna cerkiew

8.30 - dolna cerkiew

10:00  - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30 -15.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

O wspólnym czytaniu Psałterza, roli psalmów w codziennej modlitwie i kolejnym wyzwaniu...

04.03.2022

Od 6 lat w naszej wolskiej parafii czytamy Psałterz w okresie Wielkiego Postu. Zaczynaliśmy w 2016 roku jako niewielka grupa osób, ale już w roku ubiegłym (2021) w wielkopostnym czytaniu uczestniczyło 81 osób. Ci, którzy czytali Psałterz w czasie Wielkiego Postu nie chcieli się już nim rozstawać…

I tak, z inicjatywy wolskiej wspólnoty parafialnej i członków Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń”, narodził się projekt codziennej modlitwy wspólnotowej słowami Psalmów Dawidowych. Zaczęliśmy 11 czerwca 2021 roku. Początkowo była to grupa 30 osób, do której dołączały wkrótce chętne osoby z Warszawy a także Białegostoku i Bielska Podlaskiego. Obecnie 38 osób codziennie czyta – zgodnie z przyjętym harmonogramem – jedną katyzmę Psałterza, zgodnie z przyjętymi regułami (nadal zapraszamy chętnych do wspólnego, codziennego czytania Psałterza. Można dołączyć do parafialnej grupy po złożeniu deklaracji uczestnictwa - adres e- mail: StowWTP@gmail.com lub sms-em na telefon – 782 611 130).

 

O wolskich spotkaniach: „Psałterz – źródło modlitwy indywidualnej i wspólnotowej”…

Już na samym początku, dla wsparcia inicjatywy, opracowano program cyklu spotkań, spotkań, wystaw, koncertów, pielgrzymek, zorientowanych na pogłębianie wiedzy o Psałterzu (dotyczących m.in.: historii jego powstania, rodzajów psalmów, tradycji czytania i śpiewania psalmów, ich wykładni teologicznej, wykorzystania w liturgice, a także znaczenia Psalmów w codziennej modlitwie). Ograniczenia epidemiologiczne na długi czas uniemożliwiły realizacje powziętych i przygotowanych planów. Dlatego z taką radością zainteresowani przyjęli wiadomość o tym, że wolski dom parafialny będzie gościł ihumenię Katarzynę z Monasteru w Zaleszanach, która przyjedzie do nas z pierwszym z cyklu wykładem.  

 

O wykładzie „Rola psalmów w codziennej modlitwie”… 

W wykładzie Matuszki Katarzyny znalazło się wiele wątków: nie tylko historyczne wprowadzenie w dzieje Psałterza czy wyjaśnienia interesujących, a często mało zrozumiałych wersów. Przede wszystkim słuchaczom przybliżono dzieło Psałterza, jako kompendium wiedzy o naturze człowieka, które dotyczy współczesnych ludzi w równym stopniu, jaki i jego autora, proroka Dawida 3 tysiące lat temu. Dusza ludzka bowiem nie zmienia się - podobnie odczuwa ból, rozterki, upadki, podobnie też dąży do Boga. 

Po wysłuchaniu omówień wielu przykładów, nawet słuchaczom, którzy dotąd z Psałterzem bliżej nie byli zaznajomieni, łatwiej było przyjąć, że dzięki natchnionym psalmom łatwiej jest odnaleźć prawdziwego siebie, własną dusze i swoje serce.

O kolejnym wyzwaniu…

W marcu 2022 roku podejmujemy kolejne wyzwanie. 

Zapraszamy od 7 marca do 15 kwietnia do wspólnego czytania Psałterza przez 40. dni Wielkiego Postu.

 

Dorota Maj

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl