Nabożeństwa

Święta Liturgia

Pon. - Sob.  9:00
Niedz.  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


Święto św. Jana Klimaka na Woli

04.04.2022

Jak co roku, w IV Niedzielę Wielkiego Postu, wolska Parafia obchodziła święto swojego patrona, ihumena klasztoru góry Synaj - św. Jana Klimaka. Liturgii eucharystycznej przewodniczył Jego Eminencja, Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa w asyście duchownych wolskich parafii. Homilię wygłosił ks. mitrat Doroteusz Sawicki, który nawiązał do duchowego wznoszenia się według nauki św. Jana Klimaka.

Na zakończenie, zwracając się z ojcowskim słowem pouczenia, metropolita Sawa podziękował wszystkim obecnym za wspólna modlitwę i pozdrowił licznie obecną społeczność ukraińską.

Czas Wielkiego Postu jest określany w liturgicznych tekstach jako wiosna duchowa. Wiosna to odrodzenie życia, nowego życia duchowego. Człowiek, pod wpływem zła tego świata przebywa w stanie śmierci duchowej – powiedział Jego Eminencja. Jeżeli nie będziemy żyć w pełnym posłuszeństwie woli Bożej i Cerkwi, jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwa tego świata – konstatował hierarcha przywołując słowa Apostoła Pawła z Listu do Efezjan: „Baczcie wiec pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe” (5,15-16). Święty dzisiejszego dnia, patron wolskiej świątyni – św. Jan Klimak ukazuje swoim życiem i przybliża w dziele „Drabina do nieba” wagę i potrzebę wstrzemięźliwość, charakterystyczną dla dni postu. Dzięki niej, w życiu chrześcijanina, człowieka wiary, rozpoczyna się proces wzrastania, rozszerzony o dar miłości, przebaczenia i dobra – zaznaczył Jego Eminencja metropolita Sawa.

 

ks. Piotr Kosiński

zdjęcia: Łukasz Troc

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl