Nabożeństwa

Święta Liturgia

Pon. - Sob.  9:00
Niedz.  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


Niedziela Antypaschy

02.05.2022

W drugą niedzielę po Wielkanocy, Cerkiew Chrystusowa wspomina pamięć św. apostoła Tomasza. Tego dnia, w parafii św. Jana Klimaka św. Liturgii przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa w asyście Jego Ekscelencji biskupa hajnowskiego Pawła oraz duchownych warszawskich parafii. Pośród wielu wiernych obecny był Krzysztof Strzałkowski burmistrz dzielnicy Wola m.st. Warszawy wraz z Grażyną Orzechowską – Mikulską, zastępcą burmistrza.

Homilię wygłosił ks. prot. Jerzy Kulik, który przybliżył wiernym historyczne znaczenie obchodzenia święta Paschy w kontekście niedzieli po Zmartwychwstaniu Chrystusa. Radość zmartwychwstania Pana była niewiarygodnym wydarzeniem. Apostoł Tomasz potrzebował osobiście przekonać się, że Jego Nauczyciel prawdziwie zmartwychwstał – zaznaczył kaznodzieja. Takich współczesnych „Tomaszów” jest nadal wielu wśród nas, bowiem występuje problem wiary. Wspomnienie zmartwychwstania Pana jest jednocześnie realnym przeżyciem tego faktu. Do przyjęcia zmartwychwstania należy się przygotować przez pokorę serca, aby uzyskać dar wiary, łaskę pojednania i oczyszczenia duszy, aby przyjąć, że Chrystus jest Zbawicielem i powstał z martwych także ciałem jako Bóg – kontynuował ks. Jerzy.

Zwracając się do zebranych, w ojcowskim słowie pouczenia metropolita Sawa podziękował Bogu za łaskę eucharystycznego spotkania i cud przeżywania zmartwychwstania Bogoczłowieka Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstanie jest darem Bożym dla całego kosmosu, wszystkich nas, świata. „Gdyby nie zmartwychwstał, próżną byłaby nasza wiara” (por. 1 Kor 15,14) – przypomniał hierarcha słowa Apostoła Narodów. Każdy człowiek posiada wiarę choćby dnia powszedniego, ale istnieje także wiara religijna, która dotyczy wnętrza człowieka, jego duszy. Dusza jest cząstką Boga w człowieku. Jest to wielkie bogactwo, które wnosi chrześcijaństwo we wszechświat – nauczał metropolita. Nie ma piękniejszego święta niż Zmartwychwstanie Chrystusa, kiedy dziękujemy i wychwalamy Jego triumf nad śmiercią. Na wierze w Zmartwychwstałego Pana budujemy swoje życie doświadczane poprzez różne zjawiska, dobre i złe. Według słów ap. Jana cały świat jest doświadczany. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa objawia całą wielkość i wartość życia dla wszystkich ludzi (por. J 12, 32). Doświadczenie polega na przykładnej postawie chrześcijanina w obliczu otaczającej nas rzeczywistości – dodał metropolita Sawa.

Za aktywną pomoc i zaangażowanie w dzieło odnowy wolskiej świątyni, Jego Eminencja metropolita Sawa nagrodził sinclit dzielnicy Wola Orderami św. Marii Magdaleny: burmistrza Krzysztofa Strzałkowskiego – II stopnia oraz zastępczynię burmistrza Grażyną Orzechowską – Mikulską – III stopnia.

Zgodnie z tradycją, miała miejsce uroczysta procesja paschalna, poprzedzona panichidą i modlitwą za zmarłych. Poświęcono groby hierarchów naszej Cerkwi, duchownych, żołnierzy i wiernych spoczywających na parafialnym, wolskim cmentarzu. Na zakończenie wierni otrzymali cząstkę artosa– chleba święconego w noc paschalną, nawiązującego do starożytnej apostolskiej tradycji, kiedy podczas wspólnej modlitwy, wspominano Mistyczną Wieczerzę i przyjmowano św. Eucharystię. Przygotowując zwykły posiłek, apostołowie zostawiali pierwsze miejsce przy stole niewidzialnie obecnemu Panu, kładąc chleb na tym miejscu.

 

ks. Piotr Kosiński

zdjęcia: Łukasz Troc

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl