Nabożeństwa

Święta Liturgia

Pon. - Sob.  9:00
Niedz.  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


60. rocznica śmierci metropolity Tymoteusza

21.05.2022

20 maja 2022 roku, w 60. rocznicę śmierci błogosławionej pamięci metropolity Tymoteusza, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski odprawił panichidę nad grobem poprzednika.

 

Metropolita Tymoteusz urodził się w 1901 roku w Tomaszowie na Wołyniu. W 1930 roku ukończył Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego i przyjął święcenia kapłańskie. Służbę kapłańską pełnił na Wołyniu, a od 1933 roku w Ordynariacie Wojskowym.  W 1938 roku po śmierci żony przyjął postrzyżyny mnisze. 27 listopada 1938 roku otrzymał święcenia biskupie z tytułem biskupa lubelskiego, wikariusza Diecezji Warszawsko-Chełmskiej. W okresie II wojny światowej, był internowany w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej, zostając jego przełożonym. Od czerwca 1945 roku zarządzał parafiami na Białostocczyźnie. Od 15 lipca 1946  roku w randze arcybiskupa kierował Diecezją Białostocko-Bielską, przemianowaną 7 września 1951  roku na Diecezję Białostocko-Gdańską. Kierował Cerkwią prawosławną w Polsce w okresach między wyborami kolejnych zwierzchników: od 17 kwietnia 1948 roku do 7 lipca 1951 roku oraz od 8 grudnia 1959 roku do 5 maja 1961 roku. 5 maja 1961 roku wybrany został Metropolitą Warszawskim i całej Polski. Zmarł 20 maja 1962 roku w Warszawie.

 

Wieczna pamięć Wielce Błogosławiony Władyko Metropolito!

 

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski

zdjęcie: ks. Krzysztof Szeremeta 

za: orthodox.pl

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl