Nabożeństwa

Święta Liturgia

PONIEDZIALEK - SOBOTA 
 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA

7:00  - górna cerkiew

8.30 - dolna cerkiew

10:00  - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30 -15.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Gloria Victis! Pamiętamy!

10.08.2022

Zwrot Gloria victis! (pol. Chwała zwyciężonym!) znany był już w starożytności i oznaczał wyraz najwyższej czci dla pokonanych (wówczas najczęściej - wrogów). W polskiej tradycji, zwłaszcza od czasu powstania styczniowego (lata 1863/64) wyrażenie to pojawia się w literaturze dotyczącej zrywu niepodległościowego (np.  w nowelach Elizy Orzeszkowej), znaleźć je można także na mogiłach powstańczych, a wyraża hołd dla niezłomnych, walczących z przeważającymi siłami wroga w słusznej sprawie. Podobne znaczenie ma zwrot ten, gdy mówi się o poległych mieszkańcach stolicy i powstańcach warszawskich roku 1944.

Szczególnej tragicznej wymowy nabiera zaś, gdy mowa jest nie o żołnierzach, którzy zginęli z bronią w ręku, ale o bestialsko zamordowanej ludności cywilnej, bezbronnych duchownych i małych, niewinnych dzieciach.

A przypominający takie właśnie wydarzenia i godny, zachowania w pamięci - dla świadomości kolejnych pokoleń - pomnik - mogiła mieści się na warszawskim Cmentarzu Prawosławnym na Woli. Upamiętnia on męczeńską śmierć dzieci z prawosławnego sierocińca, działającego przy wolskiej Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka, które zamordowano tu wraz z ich opiekunami, duchownymi, parafianami i mieszkańcami dzielnicy w czasie tzw. Rzezi Woli 5 sierpnia 1944 roku.

1 sierpnia 2022 roku o godz. 17.00, gdy w całej Warszawie słychać było syreny, przypominające mieszkańcom o tym, że 78 lat temu wybiła godzina „W”, przy wolskiej Cerkwi słychać było także żałobne bicie dzwonów, a przy mogile dzieci-męczenników zebrali się duchowni, chór i parafianie, by uczcić ofiary specjalnym nabożeństwem za zmarłych - panichidą.

Druga panichida - również przy mogile dzieci i innych grobach powstańczych została odsłużona 5 sierpnia, kiedy to Wola spłynęła krwią niewinnych ofiar, pomordowanych w bestialskim akcie zemsty za powstańczy zryw.

Cieszy to, że w czasie obchodów tegorocznej rocznicy Powstania modlący się i licznie odwiedzający miejsce to, związane z historią sierpnia 1944 roku, warszawiacy mogli gromadzić się przy świeżo odnowionym pomniku-mogile.

Jak doszło do odświeżenia i gruntownego remontu tego miejsca pamięci?

Na początku 2021 roku Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” przygotowało projekt do kolejnej edycji programu Pomagamy!Pamiętamy! prowadzonego przez Fundację ORLEN, który został wysoko oceniony i znalazł się w gronie 34 organizacji i podmiotów pozarządowych, które uzyskały dofinansowanie na renowację Miejsc Pamięci w całej Polsce. Dotyczył przeprowadzenia prac konserwatorsko-restauracyjnych przy renowacji zbiorowego grobu dzieci z sierocińca na warszawskiej Woli i ich opiekunów zamordowanych w Rzezi Woli. W lipcu została podpisana umowa z Darczyńcą – Fundacją ORLEN i na początku września rozpoczęły się już prace renowacyjne. Wykonawcą wszystkich prac była firma MAFORMA Miron Keler. Celem przeprowadzonych prac konserwatorskich było techniczne ustabilizowanie obiektu i poprawienie jego właściwości estetycznych. Obiekt oczyszczono i zdezynfekowano. Aby wykonać́ izolację poziomą niezbędny był demontaż̇ elementów pomnika. Przy tej okazji wymieniono skorodowane stalowe bolce na wykonane ze stali nierdzewnej. Po ponownym montażu wykonano nowe spoiny. Uzupełniono także ubytki. Całość́ zunifikowano kolorystycznie i zabezpieczono hydrofobowo.  

Trwałość pamięci o naszej historii zależy - w istotnej mierze - od dbałości o miejsca ją upamiętniające. Dlatego pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu projektu oraz wyrazić wdzięczność Fundacji ORLEN za przyznanie środków na ten szczytny cel.

Pamięć o bohaterach i ofiarach powinna trwać! Gloria victis

Dorota Maj

Zdjęcia: uczestnicy wydarzeń

za: stowarzyszeniewtp.pl

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl