Nabożeństwa

Święta Liturgia

Pon. - Sob.  9:00
Niedz.  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


Certyfikat „Cenny Zabytek Mazowsza”

21.10.2022

Po raz kolejny nasza parafia otrzymała Certyfikat „Cenny Zabytek Mazowsza” za realizację V etapu - kontynuację kompleksowej konserwacji elewacji cerkwi pw. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie.

Beneficjenci programu otrzymali z rąk wicemarszałka Wiesława Raboszuka certyfikaty „Cenny Zabytek Mazowsza”. W spotkaniu wzięli także udział radni województwa Krzysztof Grzegorz Strzałkowski i Piotr Kandyba.

Wręczenie certyfikatów miało miejsce 20. października 2022 przed Pałacem Konstantego Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Foksal 2.

Komisja oceniająca wnioski, decydując o wyborze zabytków do dofinansowana kierowała się takimi kryteriami, jak: konieczność przeprowadzenia prac lub robót wynikająca ze stanu zabytku, kwalifikowalność kosztów, znaczenie zabytku dla mieszkańców, w tym rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej oraz dostępność zabytku dla społeczności lokalnej i turystów.

W tym roku radni województwa zdecydowali o przyznaniu dotacji 148 zabytkom. Ich łączna wartość to ponad 11 mln zł. Pomoc z budżetu województwa mazowieckiego trafi zarówno na prace przy kościołach i innych obiektach sakralnych (96), jak i zabytkach będących pod opieką samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób prywatnych (52). Wśród dofinansowanych obiektów jest 41 zabytków z Warszawy i okolic. Parafia Prawosławna pw. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie otrzymała 80 tys. zł. Wsparcie samorządu Mazowsza otrzymało łącznie 41 zabytków z Warszawy i okolic.

Maksymalna kwota dotacji wynosiła 250 tys. zł i mogła stanowić do 50 procent nakładów na wykonanie prac. W zeszłym roku dofinansowanie otrzymało blisko 150 zabytków w województwie.

Jak podkreślał wicemarszałek Wiesław Raboszuk wybór projektów, które otrzymały wsparcie nie należał do najłatwiejszych. – W tym roku wpłynęła do nas rekordowa liczba wniosków, która świadczył o tym, że właściciele zabytków potrzebują naszej pomocy. Chcąc wesprzeć jak najwięcej inwestycji zdecydowaliśmy się ograniczyć nieco kwoty dofinansowania, aby z programu mogło skorzystać więcej beneficjentów – powiedział wicemarszałek.

 

Ks. Piotr Kosiński,

za: https://mazovia.pl/pl/dla_mediow/informacje_prasowe/41-zabytkow-z-warszawy-i-okolic-ze-wsparciem-samorzadu-mazowsza.html

 

Foto za: Joanna Czechowicz-Bieniek, kierownik Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl