Nabożeństwa

Święta Liturgia

 
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  

8.30 

10.00  

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

 

 

 

 

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Z wizytą u seniorów w ośrodkach opieki

02.11.2022

W dniu 29 października 2022 roku Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” w ramach akcji „Pamiętajcie o swych przodkach – naśladujcie ich wiarę i tradycje”, prowadzonej wspólnie z Parafią św. Jana Klimaka, odwiedziło dwa ośrodki opieki w diecezji warszawsko-bielskiej, tj. „Samarytanin” w Hajnówce i „Arka” w Kożynie. Wizyta miała wyjątkowy charakter, ponieważ seniorzy mieli możliwość wziąć udział w mini koncercie tradycyjnych pieśni i tańców ludowych, towarzyszących im przy różnych okazjach w latach ich młodości.

Domy opieki zaspokajają podstawowe potrzeby bytowe swoich podopiecznych – oferują miejsce zamieszkania i całodzienne wyżywienie, pracownicy służą pomocą w podstawowych czynnościach czy w załatwianiu spraw osobistych, a także wspierają w realizacji potrzeb religijnych.

Rzadziej natomiast mają możliwości zabezpieczenia potrzeb kulturalnych, podnoszenia sprawności i pobudzania aktywności przez włączanie podopiecznych w systematyczny udział w różnego rodzaju formach terapii zajęciowej. Wynika to z wielu trudności, których osoby zarządzające ośrodkami nie zawsze są w stanie samodzielnie rozwiązać.

Członkowie naszego Stowarzyszenia wielokrotnie odwiedzając ośrodki opieki i rozmawiając z seniorami doszli do przekonania, że oprócz dotychczasowego wsparcia rzeczowego i finansowego, służącego poprawie warunków życia podopiecznych, ważne są również potrzeby kulturalne i dlatego należy w tym względzie systematycznie wspierać ośrodki.

Większość seniorów w ośrodkach opieki pochodzi z podlaskich wsi, gdzie spędzili całe swoje życie. W ich pamięci wieś była miejscem nie tylko ciężkiej pracy, ale także licznych tradycji i uroczystości, często wypełnianych śpiewem.

W związku z tym na pierwszą wizytę do ośrodków zaprosiliśmy zespół „Żemerwa” – Studio Folkloru Podlaskich Białorusinów. Udało się to dzięki współpracy i wrażliwości Anny Fionik i Doroteusza Fionika wraz z artystami ze Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.

Artyści w sposób szczególny potrafią dotrzeć do serc ludzi, z którymi się spotykają. Tak też stało się i tym razem. Spotkania w Hajnówce i Kożynie były okazją do wspólnego śpiewu przy dźwiękach akordeonu, co pozwoliło wielu seniorom powrócić do wspomnień i otworzyć się na nowo - na oczach wielu obecnych pojawiały się łzy wzruszenia, była to też okazja do śmiechu, westchnień, wspomnień rodzinnych, wzajemnych życzeń i "mnogaja leta".

Dziękujemy wszystkim seniorom, dyrekcji i personelowi za ciepłe i serdeczne przyjęcie. Staraliśmy się wspólnie uczynić wszystko, aby seniorzy chociaż przez chwilę zapomnieli o własnych problemach, chorobie, śmierci czy niesprawności oraz oderwać ich na kilkadziesiąt minut od codziennych trosk.

Mamy też nadzieję, że te spotkania będą początkiem kolejnych projektów, które będziemy realizować wspólnie z innymi organizacjami. Zapraszamy do zgłaszania pomysłów i współpracy wszystkie osoby, które mają doświadczenie w pracy z podopiecznymi ośrodków pomocy. (pgk)

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl