Nabożeństwa

Święta Liturgia

PONIEDZIALEK - SOBOTA 
 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA

7:00  - górna cerkiew

8.30 - dolna cerkiew

10:00  - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30 -15.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XXIV po święcie Pięćdziesiątnicy

27.11.2022

W XXIV. niedzielę po Pięćdziesiątnicy w Cerkwi Chrystusowej czytana jest ewangeliczna przypowieść o Dobrym Samarytaninie. Tekst tej perykopy jest doskonałym wprowadzeniem do rozpoczynającego się od jutra postu filipowego. Każdy z nas jako prawosławny chrześcijanin powołany jest do podążania za wspaniałomyślnym i miłosiernym Chrystusem, który nie ma względu na ludzi, lecz każdego otacza swą łaską. Tego dnia wspominaliśmy także pamięć św. apostoła Filipa, św. Grzegorza Palamasa oraz prawowiernych Justyniana i Teodory.

W naszej parafii odbyły się 3 Boskie Liturgie: o godz. 7.00, 8.30 i 10.00. Pierwszą Liturgię sprawował ks. Piotr Kosiński, drugą ks. Dawid Romanowicz w asyście diakona Dawida Martyniuka, zaś ostatnią ks. Remigiusz Sosnowy w asyście protodiakona Jerzego Dmitruka.

xrs

zdjęcia: Daniel Gryko

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl