Nabożeństwa

Święta Liturgia 

środa - 9.00  - Liturgia UPD
piątek - 17.00 - Liturgia UPD
 
SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  - górna cerkiew

8.30 - dolna cerkiew

10.00  - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

Jutrznia 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK 17.00

PIĄTEK 9.00

Godziny kanoniczne

PONIEDZIAŁE, WTOREK, CZWARTEK  9.00

 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30 -18.30

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Wielki kanon pokajanny św. Andrzeja z Krety

02.03.2023

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu to wyjątkowy czas w życiu prawosławnego chrześcijanina, gdy "odrzuca wszelką życiową troskę" i staje się uczestnikiem Boskich tajemnic - dostępnych tylko w Cerkwi - śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa. Przygotowanie do Paschy odbywa się na poziomie somatycznym, przez post, pokłony i ascezę oraz duchowym, przez wyciszenie, modlitwę, zadumę nad własnym życiem. Aby to wszystko nastąpiło w należytym porządku Cerkiew ustanowiła niedziele przygotowawcze oraz specjalne nabożeństwa pierwszego tygodnia.

Od poniedziału do czwartku o godz. 17.00 w naszej świątni służone było wielkie powieczerze wraz z czytaniem kanonu pokajannego św. Andrzeja z Krety. Jest to wspaniały duchowy poemat opisujący największą tragedię ludzkości - grzech oraz jego skutki. Rozmyślając nad przykładami świetych i grzeszników ze Starego oraz Nowego Testamentu wierzącym ukazuje się obraz ich własnego życia, a przede wszystkim jego sens i cel - wieczna komunia z Chrystusem na Niebiosach.  Na koniec każdego dnia jeden z naszych duchownych wygłaszał kazanie ukazując różne aspekty Wielkiego Postu i tematów z nim związanych.

 

xrs

zdjęcia: ks. Remigiusz Sosnowy

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl