Nabożeństwa

Święta Liturgia

 
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  

8.30 

10.00  

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

 

 

 

 

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Wielki kanon pokajanny św. Andrzeja z Krety

02.03.2023

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu to wyjątkowy czas w życiu prawosławnego chrześcijanina, gdy "odrzuca wszelką życiową troskę" i staje się uczestnikiem Boskich tajemnic - dostępnych tylko w Cerkwi - śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa. Przygotowanie do Paschy odbywa się na poziomie somatycznym, przez post, pokłony i ascezę oraz duchowym, przez wyciszenie, modlitwę, zadumę nad własnym życiem. Aby to wszystko nastąpiło w należytym porządku Cerkiew ustanowiła niedziele przygotowawcze oraz specjalne nabożeństwa pierwszego tygodnia.

Od poniedziału do czwartku o godz. 17.00 w naszej świątni służone było wielkie powieczerze wraz z czytaniem kanonu pokajannego św. Andrzeja z Krety. Jest to wspaniały duchowy poemat opisujący największą tragedię ludzkości - grzech oraz jego skutki. Rozmyślając nad przykładami świetych i grzeszników ze Starego oraz Nowego Testamentu wierzącym ukazuje się obraz ich własnego życia, a przede wszystkim jego sens i cel - wieczna komunia z Chrystusem na Niebiosach.  Na koniec każdego dnia jeden z naszych duchownych wygłaszał kazanie ukazując różne aspekty Wielkiego Postu i tematów z nim związanych.

 

xrs

zdjęcia: ks. Remigiusz Sosnowy

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl