Nabożeństwa

Święta Liturgia

Poniedziałek - Sobota - 9.00 Boska Liturgia
 
 
Niedziela  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


III Niedziela po Wielkanocy. Niewiast niosących wonności

01.05.2023

Okres paschalny w każdą kolejną niedziele przedstawia do refleksji wiernych ewangeliczny temat związany z chwalebnym zmartwychwstaniem Chrystusa. W III niedzielę po Wielkanocy wspominamy pamięć Świętych Niewiast niosących Wonności - Marii i Marty, sióstr Łazarza, Marii Magdaleny, Joanny, Salomei, Marii Kleofasowej - oraz św. Józefa z Arymatei i Nikodema. W czasie, gdy apostołowie w strachu uciekli od swego Mistrza, owe odważne kobiety przyszły dopełnić obowiązków pogrzebowych i namaścić ciało Chrystusa. Ich odwaga i niezłomność jest przykładem dla każdego z nas.

W naszej parafii w niedzielę (30.04.2023 r.) odsłużone zostały 3 Boskie Liturgie: o godz. 7.00, 8.30 oraz 10.00. Po każdej Liturgii kapłani wręczali wszystkim kobietom symbolicznego kwiatka na znak ich święta. Dodatkowo po głównej Liturgii proboszcz parafii, ks. Adam Misijuk, złożył serdeczne życzenia p. Halinie Demianiuk, zasłużonemu członkowi Rady Parafialnej, która obchodziła swoje imieniny.

Wszystkim prawosławnym niewiastom życzymy wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej oraz wszystkiego co, w życiu kobiet najpotrzebniejsze. Na mnogaja leta!!!

xrs

zdjęcia: Tymisz Kamiński

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl