Nabożeństwa

Święta Liturgia

 
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  

8.30 

10.00  

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

 

 

 

 

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

VI Niedziela po Wielkanocy. Jubileusz XXV-lecia święceń kapłańskich ks. Adama Misijuka

22.05.2023

Ostatnia niedziela przed zakończeniem okresu paschalnego to Niedziela o Ślepcu. W tym dniu Cerkiew Chrystusowa przypomina nam ewangeliczny epizod, gdy Zbawiciel uzdrawia niewidomego od urodzenia mężczyznę. Przywraca mu nie tylko wzrok cielesny, ale także duchowy, ponieważ na koniec perykopy ów człowiek wyznaje, że wierzy w Jezusa jako Mesjasza. Każdy prawosłwny chrześcijanin wkraczając w obfity w łaskę czas chwalebnego Zmartwychwstania naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, odbywa duchową podróż, podczas której widzi oczami wiary powstałego z grobu Bogoczłowieka, z św. apostołem Tomaszem woła: Pan mój i Bóg mój, z Niewiastami niosącymi Wonności przezwycięża strach, z paralitykiem odzyskuje duchowe siły, z Samarytanką pije ze Źródła Bożej Mądrości, z niewidomym otrzymuje nowe życie, i tak wzmocniony rozpoczyna nowy rozdział w swym duchowym wzrastaniu.

Parafia św. Jana Klimaka w Warszawie tego dnia (21.05.2023 r.), oprócz znaczenia duchowego, obchodziła święto jeszcze na dwóch poziomach. Po pierwsze - eklezjalnie, ponieważ Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, wraz z warszawskim duchowieństwem, sprawował Boską Liturgię o godz. 10.00. Cerkiew jako mistyczne Ciało Chrystusa ukazuje pełnię swego liturgicznego majestatu, gdy obecny jest biskup. Święci Ojcowie, począwszy od św. Ignacego Antiocheńskiego, wielokrotnie podkreślają, że tam gdzie jest biskup, tam Cerkiew. Metropolita Sawa w swym arcypasterskim pouczeniu na koniec Liturgii przypomniał te słowa, ukazując jak ważne jest trwanie w dogmatycznym nauczaniu Prawosławia.

Władyka podziękował także za przybycie p. Krzysztofowi Strzałkowskiemu, Burmistrzowi Dzielnicy Wola, a także Zastępczyni Burmistrza, p. Grażynie Orzechowskiej- Mikulskiej, których obecność wyraża jak ważna i owocna może być współpraca z władzami samorządowymi.

Po drugie, w znaczeniu jubileuszowym, ponieważ tego dnia proboszcz wolskiej parafii, ks. Adam Misijuk, obchodził swoje 50. urodziny, a także 25. rocznicę święceń kapłańskich. Życzenia wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej, wytrwałości oraz zdrowia złożył J.E. metropolita Sawa, a także duchowieństwo parafii, Rada Parafialna oraz wszyscy zebrani.

Po zakończonej św. Liturgii, metropolita Sawa odprawił panichidę nad grobem błogosławionej pamięci Jego Eminencji metropolity Tymoteusza w rocznicę jego odejścia z tego świata.

xrs

zdjęcia: Łukasz Troc

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl