Nabożeństwa

Święta Liturgia

Środa - 9.00 (Uprzednio Poświęconych Darów)
Piątek - 17.00(Uprzednio Poświęconych Darów)
 Sobota  9:00
Niedz.  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


XIII. Niedziela po Pięćdziesiątnicy. Rozpoczęcie roku szkolnego w Prawosławnym Punkcie Katechetycznym

04.09.2023

Chrystus w Swoich przypowieściach, aby dotrzeć do serc słuchaczy, używa prostych symboli z życia codziennego Żydów, np. rolnictwa, budownictwa, winiarstwa. W dzisiejszej Ewangelii przywołuje starotestamentowy obraz winnicy (por. Iz 5,1-7), żeby uświadomić słuchających go ludzi o trudzie, jaki należy podjąć, aby zostać zbawionym przez Boga. Żydzi myśleli, że skoro są potomkami Abrahama, to mają zapewnione życie wieczne. Jednakże Chrystus ostrzega ich ( i jednocześnie wszystkich chrześcijan): "Powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, które wyda jego owoce" (zob. Mt 21,43). Aby otrzymać Królestwo Boże należy spełniać przykazania Boże i wierzyć w Boga w Trójcy Jedynego, a nie jedynie pozostawać na etapie pięknych słów.

W naszej parafii, w ten słoneczny niedzielny poranek (03.09.2023 r.), odbyły się dwie Boskie Liturgie: o godz. 7.00 oraz 9.00. W trakcie nabożeństwa były wznoszone szczególne modlitwy za nauczycieli i uczniów, którzy rozpoczynają nowy rok szkolny w naszym Punkcie Katechetycznym, a także za wszystkich podejmujących i kontynuujących swą edukację. Ks. proboszcz, Adam Misijuk, przedstawił wszystkim zebranym kadrę nauczycielską, która będzie uczyć nasze dzieci.  

Ks. proboszcz wyraża serdeczne podziękowania chórom, które swym śpiewem wznosiły nasze serca w modlitwie na wyżyny ducha: Chórowi Parafialnemu pod batutą prof. W. Wołosiuka, Chórowi Młodzieżowemu pod przewodnictwem p. A. Tomaszewskiego oraz Chórowi Dziecięcemu kierowanemu przez p. K. Tomaszewską. 

xrs

zdjęcia: Konstanty Mizgier, Eryk Straczyński

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl