Nabożeństwa

Święta Liturgia

Poniedziałek - Sobota - 9.00 Boska Liturgia
 
 
Niedziela  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


XV. Niedziela po Pięćdziesiątnicy w naszej parafii

17.09.2023

Żydzi w swoim Prawie mieli 613 przykazań, dlatego czasami w ich umysłach pojawiały się wątpliwości: "które z przykazań jest największe?". Na to pytanie Chrystus odpowiada w czytaniu ewangelicznym z XV. niedzieli po Pięćdziesiątnicy: "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego (zob. Mt 22,35). Zbawiciel zwraca uwagę słuchaczy na wewnętrzną, duchową stronę prawa, dlaczego zostało nadane, jaka jest intencja człowieka spełniającego przykazania. Bogoczłowiek daje nam fundement, który jest nieprzemijalny i wieczny: miłość Boga i bliźniego.

W naszej parafii w niedzielny poranek (17.08.2023 r.) odbyły się dwie Boskie Liturgie: o godz. 7.00 oraz 9.00. Po głównym nabożeństwie proboszcz, ks. Adam Misijuk, podziękował Chórowi Parafialnemu pod batutą prof. Włodzimierza Wołosiuka oraz Chórowi Młodzieżowemu pod przewodnictwem Adama Tomaszewskiego, które pomogły naszym modlitwom w skupieniu trafić do celu.

Ten dzień był również wyjątkowy dla wikariusza naszej parafii, ks. Dawida Romanowicza, który obchodził 6. rocznicę święceń oraz Państwa Włodzierza i Julii Wołosiuków, którzy świętowali 40. rocznicę ślubu. Ks. proboszcz w imieniu kapłanów, Rady Parafialnej i wszystkich parafian złożył jubilatom serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego, cierpliwości, wytrwałości i wszystkiego, co najpotrzebniejsze w spełnianiu ich powołania.

 

xrs

zdjęcia: Konstanty Mizgier

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl