Nabożeństwa

Święta Liturgia

Poniedziałek - Sobota - 9.00 Boska Liturgia
 
 
Niedziela  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


Kwesta na Cmentarzu Prawosławnym na Woli

07.11.2023

Tegoroczna jesienna kwesta na Cmentarzu Prawosławnym na Woli w Warszawie odbywała się pod hasłem „RATUJMY ZABYTKOWE NAGROBKI”. Wzięło w niej udział 30 wolontariuszy. Organizowana jest od siedmiu lat przez Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń”. Co roku zbieramy datki do puszek wspólnie z dziećmi i młodzieżą z Punktu Katechetycznego oraz ich rodzicami a także duchownymi w wolskiej Parafii.  Podczas tegorocznej kwesty zbierano fundusze na renowację zabytkowych nagrobków wolskiej nekropolii, a także oznakowanie właściwymi symbolami nagrobków żołnierzy Powstania Warszawskiego.

Dzięki wsparciu i ofiarności osób odwiedzających groby swoich bliskich i znajomych podczas tegorocznej kwesty udało się zebrać kwotę 13.723 zł.

Dotychczas na renowację obiektów sakralnych na wolskim cmentarzu przekazaliśmy ponad 100 tys. zł. Aktualnie trwają przygotowania do renowacji grobu rodzinnego Fedorońko – żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych i Armii Krajowej poległych w okresie II wojny światowej.

Potrzeby są ogromne, dlatego też nie poprzestajemy tylko na tej tradycyjnej zbiórce ale podejmujemy szereg innych przedsięwzięć w celu pozyskania środków na ratowanie wolskich zabytków. Zapraszamy wszystkich do wsparcia tego szczytnego celu. Nasz KRS 0000567013 (do przekazania 1,5 % podatku) i numer konta BNP Paribas 26 2030 0045 1110 0000 0415 5990 (do przekazania darowizny).

Zarząd Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń” składa serdeczne, z głębi serca płynące, podziękowania Darczyńcom za ich ofiarność, czynne wsparcie dzieła wspólnej troski o miejsca ważne dla każdego chrześcijanina oraz zachowania zabytków dla przyszłych pokoleń. Dziękujemy też za wszystkie miłe słowa, krótsze i dłuższe rozmowy, które dodają siły i zachęcają do dalszej pracy.

Pięknie dziękujemy Proboszczowi wolskiej Parafii ks. mitratowi Adamowi Misijukowi za pomoc i wsparcie w organizacji zbiórki, otwarcie drzwi domu parafialnego dla wszystkich wolontariuszy, wspólny posiłek oraz codzienną troskę o wolski cmentarz.

Specjalne i wyjątkowe podziękowania Zarząd kieruje do wszystkich kwestujących, szczególne zaś do dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz wolontariuszy i duchownych, za włożony trud, poświęcony czas i wyjątkowe zaangażowanie w zbiórkę datków do puszek. 

Niech Wszechmogący Bóg obdarzy Was zdrowiem i wszelką pomyślnością. SPASI HOSPODI! BÓG ZAPŁAĆ !

 

pgk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl