Nabożeństwa

Święta Liturgia

Pon. - Sob.  9:00
Niedz.  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


XXV. Niedziela po Pięćdziesiątnicy w naszej parafii

26.11.2023

W XXV. niedzielę po Pięćdziesiątnicy Cerkiew w przededniu postu przed Bożym Narodzeniem daje nam do refleksji przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Czas postu to nie tylko wzmożona asceza w życiu prawosławnego chrześcijanina, lecz także uczynki miłosierdzia. Gdy przechodzimy obojętnie obok osoby potrzebującej naszej pomocy, nasza wiara jest powierzchowna i nie nabyliśmy jeszcze myślenia Chrystusowego (por. 1 Kor 2,16). Sens postu i prawdziwego miłosierdzia zawarty jest w słowach proroka Izajasza: Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał?" Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków (zob. Iz 58, 3-7).

W naszej parafii w ten niedzielny, listopadowy poranek (26.11.2023 r.) odbyły się trzy Boskie Liturgie: o godz. 7.00, 8.30 oraz 10.00. Po głównej służbie duchowni wyszli na środek świątyni pokłonić się ikonie św. Jana Chryzostoma, którego pamięć dzisiaj wspominamy. Na koniec proboszcz parafii, ks. Adam Misijuk pozdrowił wszystkich zebranych i życzył błogosławieństwa Bożego na cały tydzień. Po wszystkich nabożeństwach były rozdawane czotki uświęcone na św. Górze Atos.

Po drugiej i trzeciej liturgii w sali parafialnej odbyły się spotkania z m. Katarzyną, ihumenią Monasteru św. Katarzyny w Zaleszanach. Tematem spotkań było historie z życia św. Jana Chryzostoma i św. proroka Daniela. Na zakończenie głos zabrał ks. Adam Misijuk dziękując matuszce za piękną naukę, która z pewnością przyda się słuchaczom w tracie postu.

xrs

zdjęcia: Konstantyn Mizgier, Tymisz Krzemiński

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl