Nabożeństwa

Święta Liturgia

Pon. - Sob.  9:00
Niedz.  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


91. rocznica Wielkiego Głodu w Ukrainie

27.11.2023

Jak co roku, na Prawosławnym Cmentarzu na Woli, uczciliśmy pamięć ofiar Wielkiego Głodu w Ukrainie w latach 1932-33. Przed Pomnikiem Ofiar Hołodomoru odsłużono panichidę za ofiary wielkiego głodu w Ukrainie. Nabożeństwu przewodniczył ks. prot. Piotr Kosiński. Obecny był proboszcz wolskiej parafii ks. mitrat Adam Misijuk. Licznie przybyłej grupie Ukraińców przewodniczył J.E. Wasyl Zwarycz, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy w RP wraz z korpusem dyplomatycznym ukraińskiej ambasady w Warszawie.

Większość Ukraińców zginęła podczas Hołodomoru w latach 1932-1933 na terenach dzisiejszego obwodu charkowskiego, kijowskiego, połtawskiego, sumskiego, czerkaskiego, dniepropietrowskiego, żytomierskiego, winnickiego, czernihowskiego, odeskiego oraz w Mołdawii. Ponad 80% zmarłych z głodu stanowili Ukraińcy.

Tekst: ks. Piotr Kosiński

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl