Nabożeństwa

Święta Liturgia

Poniedziałek - Sobota - 9.00 Boska Liturgia
 
 
Niedziela  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


Rocznica śmierci Jego Eminencji metropolity Jerzego

08.02.2024

Dnia 8 lutego 2024 roku, w 101. Rocznicę tragicznej śmierci błogosławionej pamięci metropolity Jerzego motywowanej egoizmem i pychą archimandryty Smaragda, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski odsłużył panichidę nad grobem hierarchy znajdującym się w dolnej świątyni, cerkwi św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli. Podczas modlitwy obecne było miejscowe duchowieństwo i parafianie.

Modlitwę za spokój duszy śp. metropolity Jerzego wznoszono podczas św. Liturgii w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny oraz w cerkwi św. Jana Klimaka na Woli.

 

Wiecznaja pamiat’ Władyko Metropolito!

 

zdjęcia: ks. Krzysztof Szeremeta

 

Metropolita Jerzy urodził się 18 listopada 1872 roku w Podolsku. Był absolwentem Kijowskiej Akademii Teologicznej. Śluby mnisze przyjął w 1898 roku, po czym otrzymał święcenia diakońskie oraz kapłańskie. Był wykładowcą seminariów duchownych oraz rektorem seminarium duchownego w Tule. W 1906 roku otrzymał święcenia biskupie zostając biskupem kaszyrskim, wikariuszem Diecezji Tulskiej. Od 1910 roku został mianowany biskupem jamburskim, wikariuszem Diecezji Sankt Petersburskiej. W tym czasie objął stanowisko rektora Sankt Petersburskiej Akademii Teologicznej. Od 1913 roku był biskupem kałużskim, zaś od 1916 roku arcybiskupem mińskim i turowskim. W latach 1917 – 1921 przebywał w Jugosławii i we Włoszech. W lipcu 1921 roku przybył do Polski. W sierpniu 1921 roku został mianowany ordynariuszem Diecezji Warszawskiej. 27 września 1921 roku został wybrany metropolitą warszawskim i całej Polski. Był inicjatorem autokefalii Cerkwi prawosławnej w Polsce. Przyczynił się do normalizacji stanu prawnego Cerkwi w odrodzonym państwie Polskim. Zastrzelony 8 lutego 1923 roku.

info za: orthodox.pl

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl