Nabożeństwa

Święta Liturgia

Poniedziałek - Sobota - 9.00 Boska Liturgia
 
 
Niedziela  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


XXXVI. Niedziela po Pięćdziesiątnicy w naszej parafii

12.02.2024

W kolejną niedzielę udajemy się z Chrystusem w okolice Tyru i Sydonu, aby być świadkami cudu uzdrowienia córki Syrofenicjanki (zob. Mt 15,21-28). Dzisiejsza perykopa ewangeliczna jest przykładem wielkiej pokory, cierpliwości oraz nieustępliwości, która połączona z prawdziwym pokajaniem, a także wiarą, czyni cuda. Kobieta nie zraża się odmową Chrystusa i tak długo Go błaga, aż jej córka zostaje uwolniona od złego ducha.

W ten niedzielny poranek w naszej parafii odbyły się trzy Boskie Liturgie: o godz. 7.00, 8.30 oraz 10.00. Po drugiej służbie wszyscy zebrani udali się na grób ś.p. metr. Bazylego, którego rocznicę śmierci dzisiaj wspominamy. Po głównej Liturgii ks. Piotr Kosiński złożył w imieniu ks. proboszcza, Adama Misijuka, duchowieństwa, Rady Parafialnej oraz wszystkich obecnych serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego i wielu łask p. Grzegorzowi Kozłowi, zasłużonemu działaczowi parafialnemu, a także wszystkim Grzegorzom, Bazylim i Janom z okazji wypadającego w poniedziałek święta Trzech Hierarchów.

 

xrs

zdjęcia: Konstynyn Mizgier, Tymisz Krzemiński

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl