Nabożeństwa

Święta Liturgia

Środa - 9.00 (Uprzednio Poświęconych Darów)
Piątek - 17.00(Uprzednio Poświęconych Darów)
 Sobota  9:00
Niedz.  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


Pierwszy tydzień Wielkiego Postu

23.03.2024

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu to wyjątkowy czas w tradycji liturgicznej Cerkwi Prawosławnej. Gdy szykujemy się do ważnego zadania lub wielkiej podróży należy się odpowiednio przygotować i to właśnie czyni Cerkiew - nasza najczulsza Matka. W pierwszym tygodniu z jednej strony daje nam zadatek duchowej słodyczy, jaką można otrzymać przez różne formy wielkopostnej ascezy, zaś z drugiej zagrzewa nas do trudów czterdziestodniowej podróży, której kresem jest blask majestatu Paschy. Rozpoczynamy od powstrzymania się od pokarmów, pokłonów, wyciszenia, odsunięcia na bok środków masowego przekazu, aby dusza mogła nabrać rozpędu oraz trwać w dobrych postanowieniach, mimo różnych potknięć.

W naszej parafii dni pierwszego tygodnia Wielkiego Postu rozpoczynały się od jutrzni o godz. 8.00, po której następowała pierwsza godzina kanoniczna oraz litija za zmarłych (co jest starożytną praktyką monastyczną, która ma nam przypominać o nieuchronności i nagłości śmierci). Jutrznie świętej Czterdziesiątnicy posiadają piękne teksty liturgiczne, które uczą nas czym jest post, prawdziwe pokajanie, na czym polega nieobłudna asceza itp. 

O godz. 17.00 od poniedziałku do czwartku służone było powieczerze wraz z Wielkim Kanonem Pokajannym św. Andrzeja z Krety. Tekst tych nabożeństw wprowadza wiernych w nastrój metanoi, ukierunkowuje ku wyższym sprawom oraz zachęca do wytężonej pracy nad sobą. Każdego dnia po zakończeniu słuzby jeden z kapłanów wygłaszał słowo do zebranych. W poniedziałek dowiedzieliśmy się o praktycznych aspektach ascezy, we wtorek o prawosławnej mentalności, która niczym pięknie zdobiona szata odziewa duszę, w środę o pierwszym dniu stworzenia, którego ślady można odkryć w każdym człowieku, w czwartek o teologicznych wątkach Wielkiego Kanonu.

W środę i piątek zostały odsłużone Liturgie Uprzednio Poświęconych Darów, które mają niepowtarzalny charakter oraz odprawiane są tylko w Wielkiem Poście. Na koniec każdej Liturgii proboszcz wolskiej parafii, ks. Adam Misijuk, wygłosił homilie, w których zwrócił szczególną uwagę na przebaczenie - wrota do odpowiedniego przeżycia tego świętego czasu, a także na pokajanie - sedno Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety.

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w kolejnych nabożeństwach (kalendarium zobacz tutaj).

 

xrs

zdjęcia: protod. Jerzy Dmitruk, ks. Remigiusz Sosnowy

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl