Nabożeństwa

Święta Liturgia
Codziennie - 9:00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.

Wieczernia

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK 17:00

Akatysty

ŚRODA i PIĄTEK 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Cerkwie prawosławne w Warszawie

Sobór Świętej Trójcy przy ulicy Długiej

25.07.2015

W latach 30 XVIII wieku, w wyniku przemian politycznych, do Warszawy napływało tysiące prawosławnych wiernych. W tym czasie w stolicy była tylko jedna prawosławna cerkiew przy ulicy Podwale (nazwa ulicy związana jest z jej usytuowaniem, wówczas w tym miejscu znajdował się wał, który określał granicę starej Warszawy), która z czasem nie była w stanie pomieścić wszystkich wiernych. ...
Czytaj dalej

Katedralny sobór Świętego Aleksandra Newskiego

31.07.2012

W drugiej połowie XIX wieku sobór Świętej Trójcy przy ulicy Długiej w Warszawie nie był już w stanie pomieścić wiernych, (pomimo, iż każdej niedzieli sprawowano dwie święte Liturgie). Liczba wiernych wyznania prawosławnego stale wzrastała. Prawosławni potrzebowali świątyni dużo większej, a przede wszystkim odpowiedniej pod względem architektonicznym dla ducha Prawosławia. ...
Czytaj dalej

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl